Tema

Engasjement

Hvordan skape engasjement på arbeidsplassen?

Engasjement er kjernen i organsisasjonen. En betydelig innsatsvilje utløses når folk føler seg verdsatt, inkludert, motivert og kan lede seg selv. Dette engasjementet kan i sin tur skape store verdier for virksomheten. Når de ansatte er organisasjonens viktigste ressurs, så bør engasjement og trivsel være viktige KPIer. 

Økt engasjement på arbeidsplassen bidrar til at: 

 • Medarbeidere blir lenger
 • Sykefraværet reduseres
 • Produktiviteten øker
 • Attraktiviteten som arbeidsgiver øker

 

Slik hjelper &frankly alle i organisasjonen

Rapportering i sanntid gir verdifull innsikt til ledere, slik at de enklere kan tilpasse seg behovene som melder seg .

Ledelsen

Gjør medarbeiderne til en sterk og engasjerende kraft for å utvikle virksomheten. Følg med på hvordan organisasjonen har det gjennom tydelige KPIer og sammenstill med andre relevante nøkkeldata

HR

Rapportering i sanntid lar deg ta pulsen på organisasjonen og observere hvordan den utvikles over tid. Du får et effektivt verktøy for å gi ledere den støtten de trenger for å  best lede sine avdelinger i tråd med målsetninger.

Ledere

Følg med på stemningen i teamet og arbeid med de utfordringer som ligger rett foran deg. Inspirer til atferd som du vil se mer av, og oppdag forskjellen når engasjementet øker.

Medarbeidere

Bidra kontinuerlig med dine egne meninger og påvirk kulturen som dere skaper sammen. Følg din egen utvikling og avdelingens utvikling for å sikre at dere beveger dere i riktig retning. 

Forstå hvordan medarbeiderne dine opplever hverdagen

For å kunne ta de riktige beslutningene til rett tid må du forstå alle aspekter ved organisasjonen. Med &frankly kan du kontinuerlig måle hvordan de ansatte opplever arbeidsplassen, og få et helikopterperspektiv over hele organisasjonen. I tillegg har du mulighet til å fordype deg i detaljer om hva som engasjerer medarbeiderne i ulike funksjoner – på teamnivå. Slik kan du jobbe proaktivt og raskt iverksette tiltak ved behov.

Pulsmålinger kan tilpasses etter interne retningslinjer, kultur og hva dere fokuserer på i hverdagen.

Engasjer folk til å gå samme vei

Ved kontinuerlig arbeid med engasjement kan dere skape forandring i små steg ved å inpirere til ønsket adferd. En jevn utvikling opp,og frem, som involverer alle deler av organisasjonen. Med &frankly kan du jobbe strategisk med endring, og inspirere til atferd som styrker kulturen og er i tråd med organisasjonens visjon og mål.

– Pandemien har skapt en større bevissthet knyttet til trivsel, motivasjon og engasjement som viktige drivere for gode resultater.
Caroline Fjellner / CEO i &frankly

Dette hjelper &frankly deg med:

 • Forstå hva som trigger engasjement
 • Jobbe strategisk med endring
 • Påvirke atferden som styrer arbeidskulturen i tråd med visjon og mål
 • Få medarbeiderne til å realisere sitt fulle potensiale ved å kartlegge status og iverksette rettede tiltak i arbeidsmiljøet
 • Styrke employer branding gjennom ledelse som driver engasjement, deltakelse og fornøyde ansatte


Les mer og book demo for &frankly engasjement her

Lær mer med våre gratis guider

Gratis webinar 22. april i opptak:

Engasjement på arbeidsplassen

Webinaret ble sendt direkte 22. april 2021. Panelet består av deltakere fra &frankly og Simployer, og vi snakker om følgende temaer:

 • Hva er egentlig engasjement og hvorfor trenger ledere innsikt om engasjementet i organisasjonen?
 • Hvordan foregår kontinuerlige pulsmålinger? Hva skiller dem fra vanlige medarbeiderundersøkelser og hvorfor bør dette settes på agendaen?
 • Sjekkliste med gode råd
 • Spørsmål og svar

 

Les mer og se opptak

Gratis webinar 6. mai i opptak:

Slik måler du engasjement, demo av &frankly

Salgssjef i Simployer, Kenneth Reid, og &frankly-gründer Caroline Fjellner viser verktøyene og demonstrerer hvor enkelt det er å måle og øke engasjementet på arbeidsplassen. Innhold i webinaret:

 • Simployer + &frankly = økt engasjement på arbeidsplassen
 • Engasjement på arbeidsplassen; fordeler for virksomheten, toppledelsen, HR, ledere og medarbeidere
 • Demonstrasjon av løsningen
 • Sjekkliste med råd for å øke engasjementet
 • Spørsmål og svar

 

Les mer og se opptak

Vil du vite mer om fordelene ved våre løsninger?

Hei! Vurderer dere å øke fokuset på engasjement og trivsel på arbeidsplassen? Kanskje er dere kommet såpass langt i prosessen at dere vurderer ulike løsninger? Eller ønsker dere en demo og et tilbud? Hvis du fyller inn skjemaet under, så tar jeg eller en av mine kolleger kontakt med deg for en uforpliktende prat.

Vi høres!
Hilsen Henrik Malmström

La oss kontakte deg!

Fyll ut skjemaet, og vi kontakter deg helt uforpliktende

Jeg godtar Simployers vilkår ved å sende inn dette skjemaet.