Tema

Engasjement

Hvordan skape engasjement på arbeidsplassen?

Engasjement er kjernen i organsisasjonen. En betydelig innsatsvilje utløses når folk føler seg verdsatt, inkludert, motivert og kan lede seg selv. Dette engasjementet kan i sin tur skape store verdier for virksomheten. Når de ansatte er organisasjonens viktigste ressurs, så bør engasjement og trivsel være viktige KPIer. 

Økt engasjement på arbeidsplassen bidrar til at: 

  • Medarbeidere blir lenger
  • Sykefraværet reduseres
  • Produktiviteten øker
  • Attraktiviteten som arbeidsgiver øker

Engasjement blant ansatte 2022

I denne rapporten forsøker vi, ved hjelp av pulsmålinger, og få et innblikk i hvordan engasjementet har endret seg det siste året. Hvordan fjernledelse, pandemien og andre faktorer har påvirket medarbeideres engasjement på arbeidsplassen.

Last ned gratis rapport

Simployer &frankly Engasjement blant ansatte-rapport 2022

Engasjement er for alle

Det skal være enkelt å drive engasjement på arbeidsplassen. Uansett om du er HR, leder eller ansatt, skal du føle at du kan gjøre en forskjell. Basert på den nyeste vitenskapelige forskningen innen ansattes engasjement- og organisasjonsadferd, har Simployer &frankly utviklet en engasjementsmodell - enkel å komme i gang med og enda enklere å handle på!

– Pandemien har skapt en større bevissthet knyttet til trivsel, motivasjon og engasjement som viktige drivere for gode resultater.
Caroline Fjellner / CEO i &frankly
Caroline Fjellner

Forstå hvordan medarbeiderne dine opplever hverdagen

For å kunne ta de riktige beslutningene til rett tid må du forstå alle aspekter ved organisasjonen. Med et såkalt pulsverktøy kan du kontinuerlig måle hvordan de ansatte opplever arbeidsplassen, og få et helikopterperspektiv over hele organisasjonen. I tillegg har du mulighet til å fordype deg i detaljer om hva som engasjerer medarbeiderne i ulike funksjoner – på teamnivå. Slik kan du jobbe proaktivt og raskt iverksette tiltak ved behov.

Engasjer folk til å gå samme vei

Ved kontinuerlig arbeid med engasjement kan dere skape forandring i små steg ved å inpirere til ønsket adferd. En jevn utvikling opp, og frem, som involverer alle deler av organisasjonen. Med &frankly kan du jobbe strategisk med endring, og inspirere til atferd som styrker kulturen og er i tråd med organisasjonens visjon og mål.

Dette hjelper &frankly deg med:

  • Forstå hva som trigger engasjement
  • Jobbe strategisk med endring
  • Påvirke atferden som styrer arbeidskulturen i tråd med visjon og mål
  • Få medarbeiderne til å realisere sitt fulle potensiale ved å kartlegge status og iverksette rettede tiltak i arbeidsmiljøet
  • Styrke employer branding gjennom ledelse som driver engasjement, deltakelse og fornøyde ansatte


Les mer og book en demo her

Lær mer med våre mest populære guider

Her finner du en oversikt over alle de gratis webinarene, guidene, plansjene og rapportene våre.

Vil du vite mer om fordelene ved våre løsninger?

Hei! Vurderer dere å øke fokuset på engasjement og trivsel på arbeidsplassen? Kanskje er dere kommet såpass langt i prosessen at dere vurderer ulike løsninger? Eller ønsker dere en demo og et tilbud? Hvis du fyller inn skjemaet under, så tar jeg eller en av mine kolleger kontakt med deg for en uforpliktende prat.

Vi høres!
Hilsen Henrik Malmström

La oss kontakte deg!

Fyll ut skjemaet, og vi kontakter deg helt uforpliktende

Jeg godtar Simployers vilkår ved å sende inn dette skjemaet.