5 gode grunner til å måle pulsen

Det handler om å se trender – men dypest sett om trivsel og lønnsomhet.
Magnus SchaftInnholdsprodusent
fredag 12. april 2024
Lesetid: 3 Minutter

Stadig flere virksomheter kjøper en løsning for å måle engasjementet i virksomheten. Nøkkeltall om sykefravær og turn-over er vel og bra, men sier de nødvendigvis alt om hvordan folk har det på jobb? Ved å bruke bransjestandarder for måling av medarbeidernes engasjement kombinert med tilpassede spørsmål som gjelder bedriftsspesifikke forhold, kan virksomheter få bedre HR-nøkkeltall for den klare majoriteten av ansatte som verken har sagt opp eller er sykmeldt.

Hva som er viktigst, vil variere, men her er fem områder som hver for seg kan begrunne abonnement på et verktøy for å måle eNPS og medarbeidertilfredshet:

1. Ledergruppen

«Hver enhet hos oss har egne forretningsplaner, og alle nevner &frankly. At vi ønsker å forbedre resultatene våre innen et bestemt område, som trivsel eller ledelse, og hvilke tiltak vi som selskap trenger for å komme dit. Jeg vet ikke hvor vi ville være hvis vi ikke målte engasjementet blant medarbeiderne våre»

HR-sjef Johanna Bergquist, Avalon Innovation
Les Avalons kundehistorie


Hvis du følger med på pulsen din, kan du oppdage tidligere når noe er feil med helsa. Og slik er det også med stemningen på arbeidsplassen. Ved å kontinuerlig måle pulsen i organisasjonen, kan ledelsen tilpasse seg endringer raskt og effektivt, for eksempel etter fusjoner, omorganiseringer eller andre strategiske skift. Faller medarbeidernes engasjement og vilje til å anbefale arbeidsplassen til andre, kan ledergruppen ta riktigere beslutninger om tempoet og retningen på planlagte endringer. Pulsmålingene kan føre til bedre beslutninger

2. Selskapsverdien

«Det er viktig for meg å kunne følge synspunkter om strategiendringer og ledelse med et tallmessig grunnlag og ikke bare magefølelse. Selskaper som vårt er verdt et tosifret millionbeløp mindre hvis vi ikke har kontroll på og kan dokumentere disse tingene.»

CEO Jakob Lunøe, Delogue PLM
Les Delogues kundehistorie


Pulsmålingene kan rett og slett øke aksjekursen på selskapet, og mangel på målinger kan gjøre at et mulig oppkjøp faller i fisk, fordi investorene er usikre på hvor engasjerte medarbeiderne er.

3. Oppsigelsene

«Gallup gjennomfører regelmessige globale metaanalyser basert på svar fra nesten to millioner individer. De har identifisert en sterk korrelasjon mellom høyere produktivitet, bedre fortjeneste, lavere turnover og følgende faktorer: Grunnleggende behov, støtte fra leder, teamwork og utvikling»

Forskningen bak Simployer &frankly pulsmåling


Gjennom å forstå de faktorene som påvirker ansattes trivsel, kan organisasjonen lettere beholde verdifull kompetanse. Pulsmålingene kan redusere turnover

4. Sykefraværet

«Arbeidsgiver må kartlegge. Arbeidsgiver må være oppmerksom på tegn på utbrenthet blant arbeidstakerne, iverksette tiltak for å forebygge og håndtere sykefraværet og fremme trivsel og produktivitet på arbeidsplassen.»

Juridisk rådgiver HR og ledelse Karoline Dystebakken, Simployer
Les mer: Sykefraværet du kan forhindre


Er det noe feil med hjertet, er nok tradisjonelle helseundersøkelser eller pulsklokker et bra verktøy for å avdekke det. Men det rekordstore sykefraværet henger mer sammen med psykiske lidelser enn hjertetrøbbel.

Sammenliknet med 2019 er det en økning på 3 millioner dagsverk i året som går tapt til psykiske og generelle diagnoser som «psykiske symptomer» og «slapphet og trøtthet». Hva om man ved å måle ansattes engasjement kunne sette inn tiltak før disse diagnosene legges inn i fastlegens sykemelding? Pulsmålingene kan redusere sykefraværet.

5. Topplinja

«Vi ser nesten alltid en korrelasjon. Har man et engasjert og kompetent team med en god leder har man også gode salgstall.»

HR-sjef Emelie Gyllner, Rituals
Les Rituals' kundehistorie


Økt engasjement fører ofte til høyere produktivitet, lavere turnover og generelt bedre ytelse. Et pulsmålingsverktøy kan gi innsikt i hva som motiverer og engasjerer ansatte, slik at organisasjonen kan implementere målrettede tiltak.

Ved å respondere på tilbakemeldingene fra pulsmålinger og implementere endringer basert på disse, kan organisasjonen vise at de verdsetter ansattes mening, noe som kan føre til høyere tilfredshet og motivasjon blant medarbeiderne. Verktøyet kan bidra til å bygge en sunn og positiv bedriftskultur ved å identifisere og forsterke verdier og praksiser som støtter organisasjonens mål. Pulsmålingene kan øke inntektene.

Hva kan man spørre om?

❓ Er du fornøyd med hverdagen?
❓ Påstand: Det finnes en sterk lagånd på arbeidsplassen vår nå
❓ Påstand: Jeg blir stolt av å fortelle om arbeidsplassen min

Hvert år svarer titusener av Simployers brukere på de tre spørsmålene over, og HR-avdelinger over hele Norden benchmarker tall mot hverandre. Analyser av resultatene på tvers av hele Simployer-kundebasen er også sammenstilt i trendrapporten Engasjement blant ansatte 2023.


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: