Gratis sjekkliste:

Sjekkliste for god kommunikasjon

Kommunikasjon trekkes ofte fram som et problemområde i arbeidsmiljøundersøkelser. Men hva menes egentlig med god kommunikasjon?

Denne sjekklisten lar deg sammenlikne din virksomhet med kjente suksessfaktorer hos dem som har et arbeidsmiljø kjennetegnet av trivsel og god kommunikasjon.