Avalon Innovation

Med ydmykt entreprenørskap og forretningsplaner med HR-nøkkeltall vokser Avalon Innovation i en bransje med hard konkurranse om medarbeiderne.

Avalon Innovation er et annerledes konsulentfirma som utvikler produktene til kundene sine. Spredt over elleve steder rundt i Sverige hjelper de industriselskaper med alle deler av utviklingssyklusen. Avalonene, som de kaller konsulentene sine, har spesialkompetanse innen områder som mekanikk, industriell design, systemutvikling og prosjektledelse.

– Vi kommer ikke til å bli det største selskapet, men vi vil alltid være det beste selskapet. Det beste handler om løsninger for kundene, hvordan man trives i selskapet, hvilket lederskap vi har, arbeidsmiljøet og bedriftskulturen, sier Johanna Bergquist, Head of People & Culture i Avalon Innovation.

 

– Det sterkeste argumentet for å investere i et engasjementsverktøy er å beholde ansatte. Hvis disse medarbeiderne blir, hva oppnår vi da? Det er en utrolig kraft i våre medarbeidere. Vi måler om kundene er fornøyde. Hvis engasjementet avtar hos Avalon, får vi også dårligere resultater hos kunden.
Johanna Bergquist Head of People & Culture, Avalon Innovation

Leder med suksess

Avalon har en strategi om å bedrive ydmykt entreprenørskap. I løpet av 2022 nådde ydmykheten ifølge Sveriges Radio hele veien til nominasjon som årets toppleder for administrerende direktør Helene Högberg. Det var ledernettstedet Motivation som valgte ut Högberg.

– Innovasjon er så viktig for oss i alt vi gjør, og i HR-teamet ønsker vi også alltid å finne nye, innovative løsninger på våre problemer, sier Bergquist.

En av løsningene for Avalon Innovation har vært å kjøpe inn Simployer &frankly.

– Alt er bra med &frankly! Vi hadde et pulsmålingsverktøy tidligere, men det var en klassisk medarbeiderundersøkelse en gang i året, med mye arbeid for HR med håndtering av undersøkelsene, mener Bergquist.

Avalon Innovation startet derfor reisen med å finne et nytt verktøy.

– Medarbeiderengasjement har alltid vært viktig, men Simployer &frankly har gjort det utrolig enkelt. Det er et brukervennlig grensesnitt der alt vi trenger er tilgjengelig. Det er artikler å lese, handlinger basert på resultater for både ledere og medarbeidere å ta del i, mange ferdige pulsspørsmål på ulike temaer å lene seg på, og dessuten mulighet til å lage egne pulsundersøkelser.

Tips!


Innen medarbeiderengasjement mener Avalon Innovation det er viktig å…

  • enkelt se resultatet og følge en trend over tid
  • ha felles eierskap til resultatene
  • våge å være transparent med resultatene
  • snakke! Alt skjer i samtalen. Det er der den virkelige endringen skjer.

– Engasjement er strategisk viktig for oss i Avalon! Vi må kunne måle det og kontinuerlig jobbe med det for å sikre at selskapet har det bra og går bra. HR er en del av forretningsplanene våre som vi lager hvert år, noe ledergruppen vedtar og styret godkjenner. Hver enhet hos oss har egne forretningsplaner, og alle nevner &frankly.

– At vi ønsker å forbedre resultatene våre innen et bestemt område, som trivsel eller ledelse, og hvilke tiltak vi som selskap trenger for å komme dit. Jeg vet ikke hvor vi ville være hvis vi ikke målte engasjementet blant medarbeiderne våre. Det er intens konkurranse om teknologikonsulenter, mange drar i medarbeiderne våre, sier Bergquist.

Hvordan lykkes Avalon?

Avalon Innovation gjennomfører tre større pulsmålinger i året, der lederne følger svarene. Ledergruppen jobber også med resultatene.

– Et nøkkelspørsmål for oss er å undersøke hvordan medarbeiderne opplever retningen til selskapet vårt. Derfor stiller vi spørsmålet "Opplever du at Avalon går i riktig retning?". Det blir en sjekk på at retningen vi har valgt er riktig. Resultatet på det spørsmålet er 95–97%, noe vi er veldig stolte av, forteller Bergquist.

På spørsmål om læring og utvikling var resultatene lavere. Da skapte Avalon Innovation en strategi for kompetanseutvikling og planla å heve resultatene sine innen 4 år. Med opplæring for ledere og utviklingsplaner for medarbeiderne klarte selskapet å oppnå resultatet på bare 1,5 år.

– Det er viktig å velge ut og snakke om resultatene vi vil forbedre, men like viktig er det å feire suksessene våre og fremheve områdene der vi er sterke! Det er lett å feste seg ved det negative. Hvis vi klarer 90–95% på lagånd eller ledelse, er det jo kjempegøy!

Beste praksis

Hva gjør vi med resultatet?

Å dele og diskutere resultater fra pulsmålinger er avgjørende for langsiktig endring. Hva gjør vi med resultatet vi har? Forsøk å gjøre det til en integrert del av arbeidet å gi tilbakemeldinger: Følg opp resultatene på flere nivåer for å få perspektiv. Tilbakemelding på teamnivå er avgjørende – der har medarbeiderne større innflytelse og kan være med på å påvirke.

Organisasjonsnivå

Ledningsgruppen og/eller HR følger opp KPI-ene. På dette overordnede nivået handler det om å sørge for at hele organisasjonen beveger seg i riktig retning, følge opp felles mål og identifisere hvilke behov som finnes.

Teamnivå

Lederen har best oversikt over sitt team og gir tilbakemelding på resultatene på teamnivå. Lederen har en avgjørende rolle i å få inn den gjentatte dialogen rundt resultatene med mål om å påvirke det daglige arbeidet for å skape høyt engasjement. Teamet får hjelp av lederen med å prioritere fokusområder og tiltak, men også med å bringe tilbakemeldinger videre til andre deler av organisasjonen ved behov.

Kan handle raskt ved misnøye

Avalon Innovation har vokst mye de siste årene og har klart å kombinere dette med gode resultater i Simployer &frankly.

– Vi kan raskt handle ved misnøye og være proaktive, noe som igjen har direkte innvirkning på viktige nøkkeltall i virksomheten vår, som for eksempel turn-over. Gjennom &frankly kunne vi for eksempel fange opp at medarbeiderne våre mente at vi kunne forbedre tilbudet innen ansattfordeler. Med disse innsiktene kunne vi handle umiddelbart og utvikle nye retningslinjer for ekstra feriedager, frynsegoder og flere helsefremmende tiltak, avslutter Bergquist.

Veien til høy responsrate

Slik jobber Avalon Innovation med å opprettholde høy svarfrekvens: 

  • Sjefene snakker om viktigheten av å svare på undersøkelsene
  • Snakk om og handle på resultatene i teamene – "dere svarte, vi handlet"
  • Daglig leder kommuniserer "Takk for at dere svarte på dette" på alle møter der organisasjonen samles
  • Vinkling fra daglig leder: "Medarbeidernes innsats er avgjørende for at Avalon skal bli en enda bedre arbeidsplass"
  • Pulsmålinger i Simployer &frankly er en aktiv del av innfasingen av nye avalonere

Om Avalon Innovation

Siden starten i 1997 har Avalon Innovation hjulpet over 1 000 selskaper med blant annet produktutvikling, industriell design og systemutvikling. Konsulentfirmaet har 160 ansatte, hovedkontor i Karlshamn og 10 andre kontorer i Sverige. Avalon Innovation er en del av konsernet CIMON Group, der Avalon Innovation er det største selskapet.

Besøk nettsidene til Avalon Innovation