Forskningen bak Simployer &frankly pulsmåling

La arbeidet med engasjement være forskningsbasert

Book demo av Simployers pulsmålingsverktøy

Simployer &frankly pulsmåling er utviklet på basis av ledende forskning

Det er forsket mye på engasjement og motivasjon på arbeidsplassen gjennom årene. Vi brenner for engasjement og har lest det meste av litteraturen. For at du skal slippe å gjøre det samme har vi laget denne oppsummeringen av betydningsfulle studier og undersøkelser.

Gallup

Gallup gjennomfører regelmessige globale metaanalyser basert på svar fra nesten to millioner individer. De har identifisert en sterk korrelasjon mellom høyere produktivitet, bedre fortjeneste og lavere «turn over» og følgende faktorer:

Grunnleggende behov: Praktiske forutsetninger og tydelige forventninger

Støtte fra leder: Bekreftelse, oppmuntring og støtte til utvikling

Teamwork: Sosial trygghet, og et felles og tydelig mål å jobbe mot

Utvikling: Muligheter for utvikling

Bersin by Deloitte

Deloitte har en viktig stemme innen forskning på engasjement. De oppsummerer funnene blant studier på 11 000 individer i modellen de kaller «Simply Irresistible Organisation». Modellen har funnet følgende forhold som avgjørende for engasjement:

  • Meningsfylt arbeid
  • Tydelige og transparente mål
  • Et positivt, inkluderende og sosialt arbeidsmiljø
  • Muligheter for utvikling og en støttende kultur
  • Transparent og inspirerende lederskap man stoler på
  • Tverrfunksjonelt samarbeid og god dialog

William Kahn

Den amerikanske professoren William Kahn var en av de første som studerte de emosjonelle aspektene ved arbeid. Han trekker frem tre områder som gjør det mer enn «ok» å jobbe, og at det faktisk kan oppleves som fantastisk.

Mening: At man gir et viktig bidrag til et relevant formål

Trygghet: At man har tillit og støtte fra kollegaer.

Evne: At man har fysiske og psykiske forutsetninger

Fredrick Herzberg

Den amerikanske psykologen Fredrick Herzberg lanserte i 1959 «to-faktorteorien», også kjent som «Hertzbergs motivasjonsteori». Teorien har senere blitt flittig referert til. Kort oppsummert handler den om to faktorer som påvirker medarbeiderne:

Motivasjonsfaktorer: engasjerende arbeidsoppgaver, verdsettelse, eget ansvar, muligheter for utvikling

Hygienefaktorer: lønn, jobbtrygghet, arbeidsmiljø

Simployer &franklys modell for engasjement

Pulsmålingsverktøyet tar utgangspunkt i syv områder for å måle engasjement blant ansatte. Disse områdene er basert på ledende forskning.

Vår modell for engasjement fanger den røde tråden

Som du sikkert har lagt merke til finnes det en tydelig rød tråd i eksemplene vi bruker. Slik ser det også ut i forskningen for øvrig. Da vi satte oss sammen med erfarne HR-eksperter for å oppsummere forskningsrapporter og studier av høy troverdigheter ble det naturlig å konkludere som vi har gjort. Dere kan være trygge på at vår modell fanger alle aspekter som er relevante for økt engasjement på jobben.

For oss var det også viktig at modellen er:

Enkel: Modellen skal være enkel å anvende i praksis

Fleksibel: Mennesker og organisasjoner har ulike utfordringer. Da er det viktig at det er lett å fordype seg i et område hvor man behøver mer støtte

Relevant: Modellen skal kunne brukes både i enkelt team, men også i større virksomheter. Det skal oppleves relevant uavhengig av hvordan din organisasjon ser ut.

Kom i gang med Simployer &frankly

Bestill en demo i dag så viser vi deg hvordan Simployer &frankly fungerer og diskutere hvordan du kan øke engasjementet på arbeidsplassen.