Gratis rapport:

Engasjement blant ansatte 2023

Simployer &frankly måler pulsen i arbeidslivet!

I denne rapporten forsøker vi, ved hjelp av pulsmålinger, å få et innblikk i hvordan engasjementet har endret seg det siste året.

Vi ser på noen gjennomgående trender og hvordan engasjementsindeksen har endret seg.

Vi gir et innblikk i temaer som trivsel, samarbeid, anerkjennelse, utvikling mm. Føler medarbeiderne like mye stolthet som tidligere? Føler de at virksomheten er på vei i riktig retning?