Gratis guide:

Guide til deg som skal begynne med pulsmålinger

Pulsmålinger av engasjement blant medarbeidere er et effektivt verktøy for å få oversikt over trivsel i din virksomhet. Arbeidslivet har endret seg og bevisstheten rundt trivsel, motivasjon og engasjement som viktige drivere for gode resultater har økt.

I denne guiden vil du få innsikt i hvorfor pulsmålinger er et effektivt verktøy i måling av engasjement i bedriften og hvordan dette kan utføres.

Den tar for seg viktige elementer rundt måling, analyse og tiltak, samt gir deg informasjon om faktorer som anonymitet og GDPR.

  • Hva er pulsmålinger?
  • Personvern, GDPR og anonymitet
  • Supplement til medarbeidersamtaler
  • Tilpasning og analyse
  • Grunnlag for endringsarbeid