Gratis guide:

Guide til deg som skal begynne med pulsmålinger

Arbeidslivet har endret seg og bevisstheten rundt trivsel, motivasjon og engasjement som viktige drivere for gode resultater har økt. I denne guiden vil du få innsikt i hvorfor pulsmålinger er et effektivt verktøy i måling av engasjement i bedriften og hvordan dette kan utføres.

Den tar for seg viktige elementer rundt måling, analyse og tiltak, samt gir deg informasjon om faktorer som anonymitet og GDPR.

Det er lekende lett å få tilgang til hele guiden med info og tips. Opprett en gratis Simployer-konto og klikk på last ned, så får du guiden til odel og eie som en pdf-fil.