Simployer dialog

Øker kvaliteten på dialogen mellom leder og medarbeider.

  • Forenkler forberedelse, gjennomføring og oppfølging av medarbeidersamtalen
  • Følg opp og utvikle medarbeiderne mer effektivt med rett verktøy
  • Reduser administrasjon for HR med oversikt og statusrapporter

 

Book en demo og la oss vise deg!

Jeg godtar Simployers vilkår ved å sende inn dette skjemaet.

En enklere arbeidshverdag

Gode forberedelser og forutsigbarhet skaper trygghet og øker kvaliteten på medarbeidersamtale og oppfølgingssamtale slik at disse ikke blir en tidkrevende pliktøvelse som gir lite verdi.

Simployer dialog gjør det enkelt å forberede seg. Påminnelser om oppfølging og tilgjengelige aktivitetsplaner for begge parter skaper gjensidig forpliktelse som sikrer kontinuitet. HR får full oversikt over planlagte tiltak og mål som er satt.

Systemstøtten gjør det enkelt for leder å innfri medarbeiderens forventninger til oppfølging, øker medvirkning, som i sin tur gir bedre prestasjoner.

Medarbeidersamtaler og andre viktige samtaler fører med seg sensitive personopplysninger i form av notater, referater, historikk og avtalte planer som er nødvendig for oppfølgingen. Disse må virksomheten ha kontroll på, samtidig som de bør gjøres tilgjengelig for leder og medarbeider. Simployer dialog sikrer personvernet i tråd med GDPR-forordningen.

Simployer dialog passer godt sammen med: 

Simployer personalregister, selve grunnsteinen i HRM-systemet som samler, strukturerer og sikrer informasjon om medarbeiderne.

Simployer onboarding sikrer god innfasing av nye medarbeidere.

Simployer kompetanseutvikling strukturerer arbeidet med kompetanseutvikling i virksomheten.

Vi har valgt å investere i Simployer Dialog for å legge til rette for en god medarbeideroppfølging med maler tilpasset ulike behov. Vi bruker modulen både til medarbeidersamtaler og til oppfølging i prøvetid. Selv om vi er i startgropen med bruk av verktøyet er tilbakemeldingene fra våre interne brukere positive.
Marthe Outzen / Konserndirektør HR og kommunikasjon, Brunvoll

Noe for deg og din virksomhet?

Simployer dialog leveres på både Pro- og Enterprise-nivå, og passer dermed de fleste typer virksomheter uavhengig av bransje og virksomhetsstørrelse.
Les mer om de ulike nivåene her.

Spør oss om alternativer for språkvalg

Simployer HRM er modulbasert og fleksibel

Systemet består av en rekke moduler laget for å gjøre arbeidsdagen enklere for HR, ledere og medarbeidere.  Uansett hvordan behovet deres er i dag, så kan det være greit å vite at det er enkelt å bygge ut Simployer med flere moduler dersom ting endrer seg.
Se alle moduler

Hva er Simployer HRM?

Simployer HRM-system gjør det enkelt å være en god arbeidsgiver, slik at du kan bruke tiden på verdiskapning og utvikling av virksomheten. Vårt fleksible, modulbaserte HRM-system digitaliserer, effektiviserer og profesjonaliserer interne rutiner og prosesser mellom medarbeidere, ledere og HR. Praktiske verktøy som gir en mer effektiv arbeidshverdag er tidsbesparende og sikrer enhetlige prosesser i virksomheten.
Mer om Simployer HRM

Hvorfor velge Simployer HRM?

people

security

check_box

person

settings_applications

phone_iphone

vpn_key

sentiment_satisfied_alt

Vil du vite mer om fordelene ved Simployer dialog?

Hei! Vurderer dere å digitalisere og effektivisere HR? Kanskje er dere kommet såpass langt i prosessen at dere vurderer ulike løsninger? Eller ønsker dere en demo og et tilbud? Hvis du fyller inn skjemaet, så tar jeg eller en av mine kolleger kontakt med deg for en uforpliktende prat.

Book demo

Vi høres!
Hilsen Katrine Mæland