Gratis rapport:

SimployerPuls 23

Årets arbeidslivsrapport fra Simployer har fokus på kampen om talentene.

Målet vårt har vært å få innsikt i hvilke behov arbeidstakere i ulike aldre har, hvilke utfordringer vi vil møte i en verden av usikkerhet, og hvor kampen om talentene er reell. Vi har samlet fremtredende HR-trender og tips til hvordan utfordringer kan snus til muligheter.

Noen av temaene i rapporten:

  • Én av tre har byttet jobb siden 2020
  • Viktigheten av engasjerte medarbeidere
  • Det nye arbeidslivet krever fleksibilitet
  • Det utfordrende generasjonsspennet


Se også: Trender i arbeidslivet for 2023 

I dette gratis webinaret blir rapporten "Simployer Puls 2023" presentert.

Se webinaret gratis