Tema

Arbeidstid

Arbeidstidsordningen skal være forsvarlig

I Norge har vi regler om arbeidstid for å sikre de ansattes helse slik at det skal være forsvarlig. Under finner du lenker til noe av Simployers innhold om arbeidstid.