Simployer tid og plan

Digital løsning som forenkler arbeidet med tidsregistrering og bemanningsplanlegging.

  • Enkel tidsregistrering med mobilen
  • Automatiske beregninger av timekonto, tillegg, overtid, fleksitid, med mer
  • Medarbeidere har alltid oversikt og kan selv produsere timelister

 

Book en demo og la oss vise deg!

Jeg godtar Simployers vilkår ved å sende inn dette skjemaet.

En enklere arbeidshverdag

Simployer tid: tidsregistrering

Simployer tid holder orden på timene med automatisk beregnet timekonto, tillegg, overtid, ferie, fravær, fleksitid og akkord. Med utgangspunkt i virksomhetens lokale avtaleverk produseres lønnsgrunnlag, timegrunnlag, fakturagrunnlag og prosjektforbruk automatisk. Løsningen kan integreres med lønnssytemet deres, og andre systemer.

Medarbeidere får en enklere arbeidshverdag ettersom de alltid har oversikt og selv kan produsere timelister fortløpende i den digitale løsningen via PC og mobil. Gode oversikter, rapporter og integrasjoner gir ledelsen et nyttig grunnlag for å fatte riktige beslutninger knyttet til driften.

Modulen tillater også registrering av ulike typer fravær.

Simployer plan: bemanningsplanlegging

Simployer plan er et styringsverktøy som bidrar til at ledelsen til enhver tid har riktig personell og faglige ressurser i bemanningslister eller skiftplaner. Dette gir forutsigbarhet og oversikt. Medarbeiderne kan gis tilgang til å legge inn ønsker og finne ledige vakter raskt og enkelt.

Verktøyet gir god oversikt over hvilke av dine medarbeidere, vikarer eller innleide som skal være på jobb når, samt påløpte og estimerte fremtidige personalkostnader. Ved sykdom, ferie, fravær eller behov for ekstra personell, identifiseres behovet. Det digitale verktøyet sikrer at lover, regler og lokale avtaler blir ivaretatt i arbeidet med planlegging og oppfølging av bemanningsbehovet.

Noe for deg og din virksomhet?

Simployer tid leveres på Pro- og Enterprise-nivå, og passer derfor de fleste typer virksomheter. Tid Pro er utviklet for virksomheter med enkle krav til timeregistrering, mens Tid Enterprise støtter virksomheter med mer komplekse behov. Simployer plan er kun tilgjengelig sammen med Tid Enterprise. Les mer om de ulike nivåene her.

Spør oss om alternativer for språkvalg

Hva er Simployer HRM?

Simployer HRM-system gjør det enkelt å være en god arbeidsgiver, slik at du kan bruke tiden på verdiskapning og utvikling av virksomheten. Vårt fleksible, modulbaserte HRM-system digitaliserer, effektiviserer og profesjonaliserer interne rutiner og prosesser mellom medarbeidere, ledere og HR. Praktiske verktøy som gir en mer effektiv arbeidshverdag er tidsbesparende og sikrer enhetlige prosesser i virksomheten.
Mer om Simployer HRM

Hvorfor velge Simployer HRM?

people

security

check_box

person

settings_applications

phone_iphone

vpn_key

sentiment_satisfied_alt

Vil du vite mer om fordelene ved Simployer tid og plan?

Hei! Vurderer dere å digitalisere og effektivisere HR? Kanskje er dere kommet såpass langt i prosessen at dere vurderer ulike løsninger? Eller ønsker dere en demo og et tilbud? Hvis du fyller inn skjemaet, så tar jeg eller en av mine kolleger kontakt med deg for en uforpliktende prat.

Book demo

Vi høres!
Hilsen Katrine Mæland