5 spørsmål om overtid og arbeidstid

Reglene for arbeidstid, overtid, mertid, pauser og fritid kan være kompliserte.
Lise Gro AndersenInnholdsprodusent
tirsdag 30. april 2024
Lesetid: 3 Minutter
I april holdt Simployers rådgivere Hans Gjermund Gauslaa og Ragni Myksvoll Singh et gratis webinar der de svarte seerne på flere spørsmål om arbeidstid og overtid.

Arbeidstid er ett av de områdene som rådgiverne i Simployer får flest spørsmål om. I april holdt juridisk rådgiver Hans Gjermund Gauslaa og Ragni Myksvoll Singh et gratis webinar der de svarte direkte på spørsmål fra deltagerne. Her er noen av spørsmålene som kom inn. 

1. Dersom man har omsorgsdag for sykt barn, kan man jobbe på kvelden og få "plusstimer" (fleksitid) for det?

Utgangspunktet i arbeidsmiljøloven er at arbeidstid er den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. Har arbeidstaker hatt fravær på grunn av syke barn, er det ikke arbeidstid etter loven. Hvordan det skal regnes om arbeidstaker jobber på kvelden er ikke lovregulert. Dette må vurderes konkret ut ifra hvilke ordninger man har i virksomheten.  

Arbeider arbeidstaker på kvelden så vil det være arbeidstid. Beregner dere fravær ved barns sykdom i timer, kan en løsning være på at det brukes færre eller ingen timer sykt barn den dagen. Altså en forskjøvet arbeidstid. Dette bør reguleres i virksomhetens rutiner.  

2. Når arbeidsgiver legger møter til lunsjtiden, skal dette da være betalt spisepause? 

Den pausen arbeidstaker har etter arbeidsmiljøloven § 10-9 første ledd regnes i utgangspunktet ikke som arbeidstid. Men det følger av bestemmelsen at pausen vil være arbeidstid dersom arbeidstaker ikke fritt kan forlate arbeidsplassen i pausen, eller det ikke finnes tilfredsstillende pauserom. 

Dersom en av disse forutsetningene ikke er på plass vil pausetiden regnes med som arbeidstid. Her vil arbeidstaker være tilgjengelig på grunn av møte og dermed vil det være arbeidstid.  

Les også: Dette må du vite om pauser i arbeidstiden

3. Hvis en ansatt blir bedt om å jobbe 15 min lenger, altså at det blir 15 minutter mer enn arbeidsplanen for den dagen - er dette overtid? 

I henhold til arbeidsmiljøloven regnes det som overtid om arbeidstaker jobber mer enn 9 timer på en dag eller 40 timer på en uke. Så dersom arbeidstaker for eksempel jobber 9 timer og 15 minutter, så vil de 15 minuttene være overtid etter loven. 

Mange har imidlertid avtaler om kortere arbeidstid enn loven, for eksempel 7,5 timer per dag og 37, 5 timer per uke. Når de har rett på overtidsbetaling, beror da på de avtalene de er bundet av. Men det vil altså ikke være overtid etter loven før man passerer 9 timer på en dag eller 40 timer på en uke.

4. Kan man inkludere overtidsbetaling i årslønn i arbeidskontrakt, for en stilling som ikke kvalifiserer som særlig uavhengig stilling? 

Man kan avtale et fast tillegg i lønnen som skal dekke opp for overtid. Da er det imidlertid et krav at den faktiske utførte overtiden skal kompenseres med minimum 40 %.  

Dersom det faktiske utførte overtidsarbeidet overstiger hva lønnstillegget dekker av overtidsarbeid, må dette kompenseres i tillegg. Dette betyr altså at det i arbeidsavtalen skal fremgå hva som er grunnlønn og hva som utgjør en kompensasjon for overtidsarbeid. Dersom det for eksempel står at man har rett på overtid for 15 timer i måneden, så vil dette gjelde uavhengig av om arbeidstaker faktisk jobber 15 timer overtid eller om man bare jobber 10 den måneden. Jobber arbeidstakeren 20 timer overtid, skal fem kompenseres med overtidstillegg ved en slik avtale.  

5. Kan arbeidsgiver ha et punkt i avtale om at arbeidstaker ikke har rett på overtid? 

Det er kun anledning til å ha et punkt om dette i arbeidsavtalen dersom arbeidsgiver har vurdert at stillingen regnes som en «ledende» eller «særlig uavhengig stilling» i henhold til arbeidsmiljøloven § 10-12. 

Med «ledende» stilling menes arbeidstakere som har overordnede stillinger med klare lederfunksjoner. Lederfunksjoner innebærer blant annet at man kan treffe selvstendige avgjørelser på vegne av virksomheten, delegere, har personalansvar og budsjettansvar. 

Med «særlig uavhengig stilling» menes arbeidstakere som har overordnede og ansvarsfulle stillinger. En særlig uavhengig stilling innebærer at arbeidstaker i hovedsak styrer hvordan og til hvilken tid arbeidsoppgaver organiseres og gjennomføres.  

Her kan du se opptak av hele webinaret.som Hans Gjermund Gauslaa og Ragni Myksvoll Singh holdt 24.april.  

Test deg selv: Den store quizen om arbeidstid

Jobber du med HR og stadig møter problemstillinger som dette?

Last ned vår gratis guide: 10 typiske problemer og løsninger for HR-medarbeidere

Del siden: