Dette må du vite om pauser på jobben

Nei, arbeidstakerne kan ikke droppe lunsjpausen for å gå hjem tidligere. Her er det du må vite om pauser i arbeidstiden.
Lise Gro AndersenInnholdsprodusent
tirsdag 9. april 2024
Lesetid: 2 Minutter

Alle arbeidstakere som jobber mer enn fem og en halv time skal ha minst én pause i løpet av arbeidsdagen. Dette er bestemt i arbeidsmiljøloven, og er ikke noe som kan velges bort – for eksempel for å gå hjem tidligere.

- En pause er et avbrudd i arbeidsdagen. En ordning der arbeidstaker jobber i lunsjen for å kunne gå tidligere vil dermed være i strid med arbeidsmiljøloven. Arbeidsgiver har et ansvar for å passe på at pausen tas, sier Simployers arbeidsrettsekspert Hans Gjermund Gauslaa.

Minst 20 minutter

Arbeidsmiljøloven sier ikke noe om hvor lang pausen skal være, når arbeidsdagen er kortere enn åtte timer. Arbeidstilsynet har imidlertid lagt til grunn at pausen bør være på minst 20 minutter for at det skal være å se på som en tilfredsstillende pause.

Hvis arbeidsdagen er åtte timer eller lenger, presiseres det i loven at pausen skal være på minst en halv time.

Kravet om en halv times sammenhengende pause gjelder også for alle arbeidstakere som er under 18 år, så lenge arbeidsdagen er mer enn fire og en halv time.

Lønn for pausene

I utgangspunktet skal ikke arbeidstakeren ha lønn i lunsjpausen.

- Dersom arbeidstakeren fritt kan forlate arbeidsplassen i pausen og har tilgang til tilfredsstillende pauserom, så kan arbeidsgiver trekke pausen fra arbeidstiden. Hvis arbeidstakeren derimot ikke har mulighet til å forlate jobben, eller det ikke finnes noe tilfredsstillende pauserom, så skal pausen anses som arbeidstid og det skal betales lønn også for denne tiden, sier Gauslaa.

- Når arbeidstakeren jobber mer enn to timer overtid i tilknytning til den alminnelige arbeidstiden, har han eller hun krav på en ekstra pause på minst en halv time.

Ekstra pauser ved overtid

Når arbeidstakeren jobber mer enn to timer overtid i tilknytning til den alminnelige arbeidstiden, har han eller hun krav på en ekstra pause på minst en halv time. Denne pausen skal det etter arbeidsmiljøloven betales lønn for. Hvis ekstrapausen tas etter at ordinær arbeidstid er over, skal det også betales overtidstillegg for pausen.

Ekstrapausen skal imidlertid ikke regnes som overtid når man teller timene det er tillatt å jobbe overtid etter arbeidsmiljøloven.

Kan ikke kreve røykepause

Verken røykeloven eller arbeidsmiljøloven har regler som gir arbeidstakerne rett til å røykepauser. Arbeidsgiver har ingen plikt til å legge til rette for at arbeidstakerne får røyke, og kan forby røyking også utendørs på bedriftens område.

- Dersom arbeidstakeren har mulighet til å forlate arbeidsplassen i den lovpålagte pausen, så kan vedkommende i utgangspunktet bruke denne til å røyke. I spesielle yrker og på spesielle arbeidsplasser kan arbeidsgiver imidlertid bruke styringsretten til å forby røyking hele arbeidsdagen, også i pausene. Det kan for eksempel være dersom arbeidstakeren jobber med syke personer der plagene forverres av lukten av røyk fra hår og klær, sier Gauslaa.

Se også: Simployer tid og plan

Digital løsning som forenkler arbeidet med tidsregistrering og bemanningsplanlegging.

  • Enkel tidsregistrering med mobilen
  • Automatiske beregninger av timekonto, tillegg, overtid, fleksitid, med mer
  • Medarbeidere har alltid oversikt og kan selv produsere timelister

Les mer og book demo

Del siden: