Dette må du vite om pauser på jobben

Nei, arbeidstakerne kan ikke droppe lunsjpausen for å gå hjem tidligere. Her er det du må vite om pauser i arbeidstiden.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule mandag 14. desember 2020
Lesetid: 2 Minutter
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Faghjelp. Les mer om Faghjelp her.

Alle arbeidstakere som jobber mer enn fem og en halv time skal ha minst en pause i løpet av arbeidsdagen. Dette er regulert gjennom arbeidsmiljøloven, og er ikke noe som kan velges bort – for eksempel for å gå hjem tidligere.

- En pause er et avbrudd i arbeidsdagen. En ordning der arbeidstaker jobber i lunsjen for å kunne gå tidligere vil dermed være i strid med arbeidsmiljøloven. Arbeidsgiver har et ansvar for å passe på at pausen tas, sier Simployers arbeidsrettsekspert Hans Gjermund Gauslaa.

Minst 20 minutter

Arbeidsmiljøloven sier ikke noe om hvor lang pausen skal være, når arbeidsdagen er mindre enn åtte timer. Arbeidstilsynet har imidlertid sagt at pausen bør være på minst 20 minutter for at det skal være å se på som en tilfredsstillende pause.

Hvis arbeidsdagen er 8 timer eller lenger, presiseres det i loven at pausen skal være på minst en halv time.

Kravet om en halv times sammenhengende pause gjelder også for alle arbeidstakere som er under 18 år, så lenge arbeidsdagen er mer enn fire og en halv time.

Lønn for pausene

I utgangspunktet skal ikke arbeidstakeren ha lønn i lunsjpausen.

- Dersom arbeidstakeren fritt kan forlate arbeidsplassen i pausen og har tilgang til tilfredsstillende pauserom, så kan arbeidsgiver trekke pausen fra arbeidstiden. Hvis arbeidstakeren derimot ikke har mulighet til å forlate jobben, eller det ikke finnes noe tilfredsstillende pauserom, så skal pausen anses som arbeidstid og det skal betales lønn også for denne tiden, sier Gauslaa.

Ekstra pauser ved overtid

Når arbeidstakeren jobber minst to timer overtid i tilknytning til den alminnelige arbeidstiden, har han eller hun krav på en ekstra pause på minst en halv time. Denne pausen skal det betales lønn for. Hvis ekstrapausen tas etter ordinær arbeidstid er over, skal det også betales overtidstillegg for pausen.

Ekstrapausen skal imidlertid ikke regnes som overtid når man teller timene det er tillatt å jobbe overtid etter arbeidsmiljøloven.

Kan ikke kreve røykepause

Verken røykeloven eller arbeidsmiljøloven har regler som gir arbeidstakerne rett til å røykepauser. Arbeidsgiver har ingen plikt til å legge til rette for at arbeidstakerne får røyke, og kan forby røyking både innendørs og utendørs på bedriftens område.

- Dersom arbeidstakeren har mulighet til å forlate arbeidsplassen i den lovpålagte pausen, så kan vedkommende i utgangspunktet bruke denne til å røyke. I spesielle yrker og på spesielle arbeidsplasser kan arbeidsgiver imidlertid bruke styringsretten til å totalforby røyking i hele arbeidstiden, også i pausene. Det kan for eksempel være dersom arbeidstakeren jobber med syke personer der plagene forverres av lukten av røyk fra klær, sier Gauslaa.

Avtaler kan gjelde

Det er viktig å være klar over at det kan være egne avtaler som gjelder pauser i ulike bedrifter. Reglement for personalforvaltningen i departementene fastsetter for eksempel at embets- og tjenestemenn har rett til 20 minutters pause i løpet av en arbeidsdag - inkludert i arbeidstiden. Lignende kan være avtalt i andre virksomheter.

Får alle ansatte god og riktig informasjon samtidig? 

Med en personalhåndbok fra Simployer, sikrer du felles oversikt over rettigheter, plikter og velferdsordninger i virksomheten. Les mer om personalhåndbok fra Simployer her

Del siden: