Sjekkliste for bruk av sommervikarer

Snart er sommervikarene på vei inn på norske arbeidsplasser. Her er sjekklisten du bør gjennom for å sikre at alt er på stell.
Lise Gro AndersenInnehållsproducent
tirsdag 4. juni 2024
Lesetid: 4 Minutter
HUSK PÅ DET UFORMELLE: Simployers HMS-rådgiver Anne Sandtorp oppfordrer arbeidsgivere til å gi sommervikarene et godt møte med arbeidslivet.

Når norske arbeidsplasser i disse dager fylles opp av mer eller mindre erfarne sommervikarer, er det en del formelle krav som må følges. 

Last ned gratis sjekkliste: Bruk av ferievikarer

Skal gjøres en risikovurdering

Simployers HMS-rådgiver Anne Sandtorp sier det er viktig at du som arbeidsgiver gjør en risikovurdering hvis du skal ha arbeidstakere under 18 år i sommerjobb. Du kan godt ta utgangspunkt i den risikovurderingen du har, men du må ta særlig hensyn til ungdommens manglende arbeidserfaring, at de ikke er oppmerksomme på eksisterende og mulig risiko, og at de ennå ikke er fullt utviklet.

- Risikovurderingen skal blant annet ta hensyn til fysiske faktorer som bruk av arbeidsutstyr, arbeidsstillinger og arbeidsoperasjoner som kan overbelaste muskel- og skjelettsystemet. I tillegg må det vurderes om arbeidstakeren kan komme i kontakt med farlige kjemiske- eller biologiske stoffer, sier Sandtorp.

Det skal også tas stilling til om arbeidet kan medføre uheldige psykiske belastninger. I den sammenheng må for eksempel organisering, arbeidspress, mulighet for vold, trusler og sterk følelsesmessig påvirkning vurderes.

Viktig å oppleve mestring

Samtidig oppfordrer Simployers HMS-rådgiver Anne Sandtorp arbeidsgivere som tar imot sommervikarer til å være bevisst på den delen av arbeidshverdagen som ikke er formelt regulert.

Mange som møter opp til sin nye sommerjobb er usikre på det meste, ikke minst hva de skal gjøre og hvordan. Det stiller krav til tydelige, men rause og imøtekommende, ledere og kolleger.

- Ledere som tar imot unge arbeidstakere nå i sommermånedene bør gi tydelig veiledning. Det er viktig at sommervikarene får en forståelse av hva som forventes av dem, og hvordan de skal gjøre arbeidsoppgavene. På den måten kan de få en opplevelse av å mestre det de er satt til, noe som er viktig for en god opplevelse av sitt kanskje første møte med arbeidslivet, sier Anne Sandtorp. 

Husk det sosiale

Det er også viktig at man er bevisst på den sosiale delen av arbeidshverdagen.

- Husk at det er mange uskrevne regler knyttet til det sosiale, som sommervikarene ikke kjenner. Du kan ikke forvente at en 18-åring skal be om å få bli med til lunsj. Husk å invitere sommervikarene med på det som skjer, og fortell dem hvordan det fungerer, sier Sandtorp.

Simployers HMS-rådgiver minner om at det ikke bare er lederne som har ansvar for dette, og at også kollegene bør få en påminnelse om å ta godt vare på sommervikarene, både faglig og sosialt.

Sjekkliste:

 • Er en sommervikar over 18 år gjelder de samme regler og avtaler som arbeidsgiver og ordinære arbeidstakere allerede har inngått.
 • Arbeidsgiver skal foreta risikovurdering når personer under 18 år skal nyttes i arbeid.
  Sjekk spesielt de begrensninger og forbud som er listet opp i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning §§ 12-5 og 12-6
 • Barn som er under 15 år eller skolepliktige skal ikke utføre arbeid som går inn under arbeidsmiljøloven. Likevel kan
  • barn mellom 13 og 15 år utføre lett arbeid.
  • barn under 15 år eller er skolepliktige kan utføre kulturelt, kunstnerisk, sportslig eller reklamemessig arbeid. Før barn settes til slikt arbeid skal arbeidsgiver innhente forhåndssamtykke fra Arbeidstilsynet. Samtykke fra foreldre eller andre foresatte skal vedlegges søknaden til Arbeidstilsynet.
  • barn utføre arbeid som ledd skolegang, eller i praktisk yrkesorientering som er godkjent av skolemyndigheten og barnet er fylt 14 år
 • Før barn som er under 15 år eller er skolepliktige settes til arbeid, skal arbeidsgiver sørge for at det innhentes skriftlig samtykke fra foresatte.
 • Arbeidsgiver som sysselsetter personer under 18 år skal føre liste over dem. Listeføring kan unnlates i virksomhet som sysselsetter mindre enn 20 arbeidstakere. Se krav til innhold i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 12-12.
 • For barn som er under 15 år eller er skolepliktige skal arbeidstiden ikke overstige
  • 2 timer i døgnet på dager med undervisning og 12 timer i uken med undervisning,
  • 7 timer i døgnet på undervisningsfrie dager og 35 timer i undervisningsfrie uker,
  • 8 timer i døgnet og 40 timer i uken for samlet arbeids- og skoletid der arbeidet er ledd i ordning med vekslende teoretisk og praktisk utdanning
 • For ungdom mellom 15 og 18 år som ikke er skolepliktig, skal arbeidstiden ikke overstige 8 timer i døgnet og 40 timer i uken.
 • Det kan ikke jobbes overtid utover disse grensene.
 • Barn under 15 år eller er skolepliktige, kan ikke jobbe mellom kl 20.00 og 06.00.
 • Ungdom mellom 15 og 18 år som ikke er skolepliktig skal normalt ha en arbeidsfri periode på minst 8 timer som omfatter tiden mellom kl 23.00 og 06.00.
 • Ved ansettelse hos flere arbeidsgivere skal arbeidstiden beregnes samlet. Arbeidsgiver plikter å skaffe seg kjennskap til arbeidstiden hos eventuelle andre arbeidsgivere.

Husk også:

 • Har du sørget for en god opplæringsplan?
 • Har du sørget for tydelig avklaring av hva de kan gjøre og/eller svare på uten å konferere med andre
 • Å ta inn de unge i god tid før alle skal avvikle ferie? 
 • Har du sørget for kontaktinfo til erfarne kollegaer de kan kontakte ved spørsmål eller når de ikke har myndighet til å svare/endre selv
 • Har du husket å minne faste, erfarne arbeidstakere på å inkludere sommervikarene i fellesskapet
 • Fadderordning - en erfaren kollega som tar særlig ansvar for å bli kjent med, inkludere og følge opp den nye

Får alle ansatte god og riktig informasjon samtidig? 

Med en personalhåndbok fra Simployer, sikrer du felles oversikt over rettigheter, plikter og velferdsordninger i virksomheten. Les mer om personalhåndbok fra Simployer her

Del siden: