Regelendringer i arbeidslivet fra 1. juli

1. juli kommer det nye regler for foreldrepenger og utvidede krav til arbeidsavtaler. Her får du oversikten over de viktigste lovendringene som kommer i sommer.
Lise Gro AndersenInnholdsprodusent
onsdag 19. juni 2024
Lesetid: 2 Minutter

Nye regler for foreldrepenger

 • Den såkalte fellesperioden blir forlenget dersom foreldrene velger 80% dekningsgrad på foreldrepengene. Den nye kvoteinndelingen blir dermed 19 uker til mor, 19 uker til far og 20,2 uker til fordeling dersom foreldrene velger 80% dekning eller såkalt redusert dekningsgrad. For de foreldrene som velger 100% dekningsgrad er det ingen endring og kvotene er fortsatt 15 uker til mor, 15 uker til far og 16 til fordeling.  

 • Foreldrene velger selv hvilken dekningsgrad de ønsker, men dekningsgraden som mor velger vil gjelde for hele perioden. Endringen i lengden på fellesperioden ved valg av redusert dekning vil medføre at NAV vil utbetale like mye foreldrepenger uavhengig av dekningsgrad, men hva som lønner seg er noe foreldrene selv må beregne. Her kan man legge til at inntektstap under permisjon, om arbeidsgiver legger ut lønn og feriepenger vil påvirke hva som lønner seg.
   
 • Arbeidsgiver anbefales som vanlig å først og fremst sikre seg innsikt i hvilken periode arbeidstaker skal ha fravær. Når det er fastsatt kan man ta stilling til lønn under permisjonen dersom virksomheten betaler lønn under foreldrepermisjonen. Her kan det være naturlig å innhente informasjon fra arbeidstaker som skal ha foreldrepermisjon samt kopi av vedtak fra NAV som underlag for lønnen under permisjonen.  

Utvidede krav til den skriftlige arbeidsavtalen 

 • Flere opplysninger enn tidligere skal tas inn i avtalen 
 • Strengere krav til hvor tidlig arbeidsavtalen skal foreligge 

Flere regler om varighet og bruk av prøvetid

 • Ved midlertidig ansettelse kan prøvetiden ikke overstige halvparten av ansettelsesforholdets varighet 
 • Ny lovbestemmelse om bruk av prøvetid hvis arbeidstaker skal fortsette i samme eller vesentlig likeartet stilling 

Rett til å be om mer forutsigbare og trygge arbeidsvilkår

 • De som jobber deltid eller er midlertidig ansatt skal få et skriftlig og begrunnet svar fra arbeidsgiver hvis de ber om mer forutsigbare og trygge arbeidsvilkår

En bestemmelse om hva som skal legges til grunn når opplysninger i arbeidsavtalen mangler

 • Hvis det ikke står i avtalen at et arbeidsforhold er midlertidig, skal fast stilling legges til grunn 
 • Hvis det ikke er opplyst om stillingsomfang, skal arbeidstakers påstand om dette legges til grunn 
 • Det er arbeidsgiver som eventuelt må motbevise dette

Les også: 7 spørsmål om de nye kravene til arbeidsavtaler

Nye regler fra 1. juli 2024

Endringene i arbeidsavtalene omfatter blant annet krav til flere opplysninger og strengere tidsfrister. Gjør jobben enklere med Simployer Arbeidsavtaler.

Vil du vite mer om Simployer Arbeidsavtaler? 

Får alle ansatte god og riktig informasjon samtidig? 

Med en personalhåndbok fra Simployer, sikrer du felles oversikt over rettigheter, plikter og velferdsordninger i virksomheten. Les mer om personalhåndbok fra Simployer her

Del siden: