Tema

Ansattreisen

Simployer støtter hele ansattreisen

I det øyeblikket en ny ansatt har signert arbeidsavtalen starter ansattreisen - også kalt medarbeiderreisen. Fra en trygg og god oppstart med introduksjon og opplæring tar Simployer den ansatte med på en reise som varer gjennom hele arbeidsforholdet.

Enklere å være en god arbeidsgiver 

Med mennesker i fokus, har vi gjennom 35 år utviklet våre løsninger for å hjelpe medarbeidere, ledere, HR og økonomi med å gjøre arbeidshverdagen enklere – slik at dere kan fokusere på deres kjernevirksomhet.

Alle HR-løsninger på ett sted

Våre moderne løsninger innenfor juridisk ekspertise, kompetanseheving og HRM-system støtter og effektiviserer administrasjon og kjerneprosesser gjennom hele ansattreisen - fra ansettelse til avslutning.

Ansettelse og onboarding​ ​

For å få motiverte og produktive medarbeidere, er det avgjørende at alle nyansatte får en god og forutsigbar start, og opplever mestring raskt.

Vårt HRM-system har moduler som lar dere lage gode arbeidsavtaler, gode prosesser for onboarding, og opprettelse av personaldata som er masterdata med integrasjoner mot andre systemer. Våre smarte personalhåndbøker er nyttige verktøy der nye ansatte kan lese seg opp om rutiner, rettigheter, plikter og velferdsordninger. Vi tilbyr også ulike former for kursing av ledere for å lage gode rutiner og prosesser for onboarding.

HR masterdata – sikkert og effektivt​ ​

I et moderne HRM-system opprettes den nyansatte i et personalregister allerede før første arbeidsdag. Personalregisteret er selve grunnsteinen i HRM-systemet som samler, strukturerer og sikrer sensitiv informasjon om den ansatte.​ ​

Personaldataene bør være masterdata med integrasjoner mot andre systemer, der ansatte selv kan oppdatere sine egne personopplysninger. Da ivaretas også GDPR-kravene.​ ​

Riktig og sikker kilde på HR masterdata er helt avgjørende for gode og effektive HR-prosesser, samtidig som det sikrer kvalitet i virksomhetenes beslutningsunderlag. Når de ansattes persondata ligger i HR-systemet og dette er master (kun én sann kilde, som nevnt over), kan personen kun oppstå og endres her og man unngår at personen oppstår flere ganger i flere versjoner på tvers av systemlandskapet.

Les mer om HR masterdata

Våre løsninger gjør arbeidshverdagen enklere for ulike roller​

  • Vi møter ansatte på deres premisser​
  • Vi setter ledere i førersetet​
  • Vi gjør HR/stab strategisk​
  • Vi gir økonomi/lønn støtte og trygghet​
  • Vi tilbyr HMS-rollen de rette verktøyene​
  • Vi hjelper IT drift å digitalisere og effektivisere

Operativ HR og medarbeiderforvaltning​ ​

Gjør arbeidshverdagen enklere for både medarbeidere, ledere og HR ved å digitalisere og effektivisere rutiner. Spar tid samtidig som dere sikrer enhetlige prosesser i virksomheten.​ ​

HRM-løsningene våre er der for ansatte og ledere ved alle de små og store begivenhetene i et arbeidsforhold, som ferieplanlegging, sykefravær og registrering av arbeidstid. Kurs gir staben kontroll på alt fra reiseregninger til oppfølging av langtidssykmeldte.

Medarbeiderutvikling​ ​

Våre smarte løsninger sikrer en god oppfølging og effektiv utvikling av folkene deres gjennom hele ansattreisen – fra onboarding til offboarding. Få ut potensialet og øk engasjementet blant virksomhetens viktigste ressurs: menneskene.​ ​

Vi brenner for en HR-filosofi der utvikling av engasjerte medarbeiderne er like viktig som at det juridiske er på stell og at det operative fungerer. Derfor tilbyr vi systemmodul for dialog samt har aktuelle kurs som omhandler alt fra motivasjon og ledelse fra hjemmekontoret til mangfoldsledelse.

HMS og arbeidsglede​ ​

Legg til rette for en god og trygg arbeidsplass som skaper motiverte og produktive medarbeidere.​ ​

Vi har verktøy som gjør det enkelt å jobbe effektivt og målrettet med HMS for hele virksomheten. Vi gjør ikke selve jobben for dere, men legger til rette for riktigere og raskere arbeid med HMS -  og ikke minst gjør vi det enklere å være god på HMS.​

Derfor tilbyr vi Ekspert Personal, HMS-håndbok, HMS-prosesser og avvikssystem. Hvert år arrangerer vi konferansen 100 % arbeidsglede og en rekke andre HMS-kurs.

Avslutning av arbeidsforholdet​ ​

Enten en avvikling skjer frivillig eller ved oppsigelse eller avskjed, er det mye å vinne på at prosessen oppleves som ryddig og forutsigbar for både arbeidstaker og arbeidsgiver.​ ​

Snakk direkte med en av våre eksperter på telefon og e-post i Ekspert for å få veiledning i regelverket og råd til beste praksis. Oppsigelseskurs er nyttig å ta i en tidlig fase av en vanskelig oppsigelsesprosess, mens verktøy for offboarding kan lette selve gjennomføringen.

Vil du vite mer?

Fyll ut skjemaet, og vi kontakter deg helt uforpliktende.