Simployer støtter hele ansattreisen

I det øyeblikket en ansatt har signert arbeidsavtalen starter medarbeiderreisen. Fra en trygg og god oppstart med introduksjon og opplæring tar Simployer den ansatte med på en reise som varer gjennom hele arbeidsforholdet.

Vår misjon er å gjøre det enklere å være en god arbeidsgiver. Med mennesker i fokus, har vi gjennom 35 år utviklet våre løsninger for å hjelpe medarbeidere, ledere, HR og økonomi med å gjøre arbeidshverdagen enklere – slik at dere kan fokusere på deres kjernevirksomhet.

Hos oss finner du alle HR-løsninger på ett sted: Våre moderne løsninger innenfor juridisk ekspertise, kompetanseheving og HRM-system støtter og effektiviserer administrasjon og kjerneprosesser gjennom hele ansattreisen - fra ansettelse til avslutning.

Se våre produkter og tjenester

You never get a second chance to make a good first impression

Ansettelse og onboarding​ ​

Det handler om å gi den ansatte en god og forutsigbar start der alle nye blir tatt godt imot og opplever mestring raskt. Det er avgjørende for å få nye medarbeidere motiverte og produktive.​ ​

Vårt HRM-system har moduler som kan hjelpe dere å lage gode arbeidsavtaler, gode prosesser for onboarding, og opprettelse av personaldata som er masterdata med integrasjoner mot andre systemer. Våre smarte personalhåndbøker er veldig nyttige verktøy der nye ansatte kan lese seg opp om rutiner, rettigheter, plikter og velferdsordninger. Vi tilbyr også ulike former for kursing av ledere for å lage gode rutiner og prosesser for onboarding.

HR masterdata – sikkert og effektivt​ ​

I et moderne HRM-system opprettes den nye ansatte i et personalregister allerede før første arbeidsdag. Personalregisteret er selve grunnsteinen i HRM-systemet som samler, strukturerer og sikrer sensitiv informasjon om den ansatte.​ ​

Personaldataene bør være masterdata med integrasjoner mot andre systemer, der ansatte selv kan oppdatere sine egne personopplysninger. Ved å gjøre dette ivaretar du også kravene i GDPR.​ ​

Riktig og sikker kilde på HR masterdata er helt avgjørende for gode og effektive HR-prosesser, samtidig som det sikrer kvalitet i virksomhetenes beslutningsunderlag. Når de ansattes persondata ligger i HR-systemet og dette er master (kun én sann kilde, som nevnt over), kan personen kun oppstå og endres her og man unngår at personen oppstår flere ganger i flere versjoner på tvers av systemlandskapet.

Les mer om HR Masterdata

Våre løsninger gjør arbeidshverdagen enklere for ulike roller​

  • Vi møter den ansatte på deres premisser​
  • Vi setter ledere i førersetet​
  • Vi gjør HR/stab strategisk​
  • Vi gir økonomi/lønn støtte og trygghet​
  • Vi tilbyr HMS-rollen de rette verktøyene​
  • Vi hjelper IT drift å digitalisere og effektivisere

Operativ HR og medarbeiderforvaltning​ ​

Gjør arbeidshverdagen enklere for både medarbeidere, ledere og HR ved å digitalisere og effektivisere rutiner. Spar tid samtidig som dere sikrer enhetlige prosesser i virksomheten.​ ​

HRM-løsningene våre er der for ansatte og ledere ved alle de små og store begivenhetene i et arbeidsforhold, som ferieplanlegging, sykefravær og registrering av arbeidstid. Kurs gir staben kontroll på problematikk rundt alt fra reiseregninger til oppfølging av langtidssykmeldte.

Medarbeiderutvikling​ ​

Med våre smarte løsninger sikrer dere god og effektiv oppfølging og utvikling av folkene deres gjennom hele ansattreisen – fra onboarding til offboarding. Få ut potensialet og øk engasjementet blant virksomhetens viktigste ressurs: menneskene.​ ​

Vi brenner for en HR-filosofi der utvikling av engasjerte medarbeiderne er like viktig som at det juridiske er på stell og at det operative fungerer. Derfor tilbyr vi systemmoduler for tester, kompetanseutvikling, dialog og LMS og har aktuelle kurs som Motivasjon og ledelse fra hjemmekontoret og Mangfoldsledelse.

HMS og arbeidsglede​ ​

Legg til rette for en god og trygg arbeidsplass for å skape motiverte og produktive medarbeidere.​ ​

Vi tilbyr verktøyene som gjør det enkelt å jobbe effektivt og målrettet med HMS for hele virksomheten. Vi gjør ikke selve jobben for dere, men vi legger til rette for å jobbe riktigere og raskere - og ikke minst; vi gjør det mye enklere å være god på HMS.​

Derfor tilbyr vi Faghjelp HMS, HMS-håndbok, HMS-prosesser og avvikssystem. Hvert år arrangerer vi konferansen 100 % arbeidsglede og en rekke andre HMS-kurs.

Avslutning av arbeidsforholdet​ ​

Enten en avvikling skjer frivillig eller ved oppsigelse eller avskjed, er det mye å vinne på at prosessen oppleves som ryddig og forutsigbar for både arbeidstaker og arbeidsgiver.​ ​

Siden oppsigelser ikke er til å unngå fra tid til annen, tilbyr vi verktøy for etterfølgerplanlegging. Diskuter én-til-én på direkten med våre eksperter på telefon og e-post i Faghjelp HR. Oppsigelseskurs er nyttig å ta i tidlig fase av en vanskelig oppsigelsesprosess, mens verktøy for offboarding kan lette gjennomføringen.

Vil du vite mer?

Fyll ut skjemaet, og vi kontakter deg helt uforpliktende.

Jeg godtar Simployers vilkår ved å sende inn dette skjemaet.