Simployer avvik

Sikrer medvirkning, kontinuerlig forbedring og gode rutiner.

  • Enkel, mobil registrering og behandling av avvik
  • Definerer ansvarlige for saksbehandling og frister
  • Nyttige rapporter gir grunnlag for handlingsplaner

 

Book en demo og la oss vise deg!

Jeg godtar Simployers vilkår ved å sende inn dette skjemaet.

Essential / Professional / Enterprise

Usikker på hva du skal velge, eller hva din bedrift trenger? Vi har gjort det enkelt for deg og satt sammen HRM-pakker med essensielle moduler. Denne modulen er en del av én eller flere pakkeløsninger.

Les mer her

En enklere arbeidshverdag

God avviksbehandling handler om å finne ut hva som har skjedd, identifisere hvorfor det skjedde, rette opp forholdet og sørge for at det ikke gjentar seg.

Med Simployer avvik har vi gjort det enkelt å unngå at viktige forbedringspunkter blir glemt. Ved siden av holdningsarbeid, er brukervennlighet en viktig forutsetning for at et avvikssystem skal fungere og bli brukt. Avvik kan registreres via smarttelefon, hvor du også kan legge ved dokumentasjon i form av bilder – når som helst og hvor som helst.

Saksbehandler vurderer forslag til tiltak og beskriver hva som skal gjøres for å avslutte saken. Dersom avviket ikke blir behandlet innen (valgt) frist, settes det i gang et system med varslinger per e-post. Rapportfunksjonen viser hvilke avdelinger og kategorier sakene fordeler seg på, samt hvor mange saker som er løst i tide. Rapportene gir et godt grunnlag for arbeid med handlingsplaner.

Simployer avvik

Simployer avvik passer godt sammen med for eksempel: 

Simployer HMS-håndbok gir en samlet oversikt og beskrivelse av virksomhetens HMS-arbeid.

Simployer HMS-prosesser gir systemstøtte for HMS-årshjul, systematisk vernerunde og årlig gjennomgang.

Simployer HRM er modulbasert og fleksibel

Systemet består av en rekke moduler laget for å gjøre arbeidsdagen enklere for HR, ledere og medarbeidere.  Uansett hvordan behovet deres er i dag, så kan det være greit å vite at det er enkelt å bygge ut Simployer med flere moduler dersom ting endrer seg.
Se alle moduler

Hva er Simployer HRM?

Simployer HRM-system gjør det enkelt å være en god arbeidsgiver, slik at du kan bruke tiden på verdiskapning og utvikling av virksomheten. Vårt fleksible, modulbaserte HRM-system digitaliserer, effektiviserer og profesjonaliserer interne rutiner og prosesser mellom medarbeidere, ledere og HR. Praktiske verktøy som gir en mer effektiv arbeidshverdag er tidsbesparende og sikrer enhetlige prosesser i virksomheten.
Mer om Simployer HRM

Hvorfor velge Simployer HRM?

people

security

check_box

person

settings_applications

phone_iphone

vpn_key

sentiment_satisfied_alt

Vil du vite mer om fordelene ved Simployer avvik?

Hei! Vurderer dere å digitalisere og effektivisere HR? Kanskje er dere kommet såpass langt i prosessen at dere vurderer ulike løsninger? Eller ønsker dere en demo og et tilbud? Hvis du fyller inn skjemaet, så tar jeg eller en av mine kolleger kontakt med deg for en uforpliktende prat.

Book demo

Vi høres!
Hilsen Katrine Mæland


Få bedre datakvalitet med integrasjon

Simployer tilbyr fleksibel tilgang til HR-data gjennom integrasjoner med mange av de ledende forretningssystemene i Skandinavia. Dataflyt og integrasjoner etableres i henhold til en standard beskrivelse for overføring av data mellom Simployer og andre systemer.

Se hva du kan integrere


Simployer for IT

Simployer kan spille en betydelig rolle i virksomheters IT-strategi. Den typiske suksessformelen er å bruke HR-systemet som master på data om person og organisasjon. Dette leveres i en sikker løsning, som samtidig er fleksibel med «API first» som mantra for arkitekturen.

Les mer om arkitektur, sikkerhet osv.