Simployer HMS-prosesser

Sikrer oversikt, forutsigbarhet og trygghet om at lovens krav blir ivaretatt.

  • Digitale prosesser støtter gjennomføring av alle HMS-aktiviteter
  • Sikrer gjennomføring og dokumentasjon av HMS-arbeidet
  • Gir god oversikt for ledelsen og HMS-ansvarlig

 

Book en demo og la oss vise deg!

Jeg godtar Simployers vilkår ved å sende inn dette skjemaet.

En enklere arbeidshverdag

Forhåpentligvis er handlingsplaner for HMS-arbeidet på plass, men hvordan sikrer dere at planene faktisk blir utført og dokumentert?

Simployer HMS-prosesser gjør det enkelt for HMS-ansvarlig å delegere oppgaver uten å miste oversikt over hva som skal gjøres, hvem som skal gjøre det, og når det skal være gjort.

Verktøyet har systemstøtte for HMS-årshjul, systematisk vernerunde og årlig gjennomgang. Her kan alle små og store HMS-aktiviteter gjennom året opprettes, og de involverte får påminnelser om oppgaver via e-post. Oppgavene må sjekkes av og dokumentasjon kan lastes opp slik at alt er samlet på ett sted.

 

 

Med prosessverktøyet kan HMS-ansvarlig samle informasjon om flere vernerunder på ulike verneområder. Systemet gir oversikt og det er enkelt å få status på de ulike HMS-aktivitetene i virksomheten. Verktøyet kan tilpasses deres behov, og sørger for å ivareta bransjespesifikke krav.

Simployer HMS-prosesser passer godt sammen med: 

Simployer avvik gjør det enkelt å registrere og behandle avvik.

Simployer HMS-håndbok gir en samlet oversikt og beskrivelse av virksomhetens HMS-arbeid.

Noe for deg og din virksomhet?

Simployer HMS-prosesser leveres på Pro- og Enterprise-nivå, og passer derfor alle typer virksomheter uavhengig av bransje og virksomhetsstørrelse. Les mer om de ulike nivåene her.

Spør oss om alternativer for språkvalg

Simployer HRM er modulbasert og fleksibel

Systemet består av en rekke moduler laget for å gjøre arbeidsdagen enklere for HR, ledere og medarbeidere.  Uansett hvordan behovet deres er i dag, så kan det være greit å vite at det er enkelt å bygge ut Simployer med flere moduler dersom ting endrer seg.
Se alle moduler

Hva er Simployer HRM?

Simployer HRM-system gjør det enkelt å være en god arbeidsgiver, slik at du kan bruke tiden på verdiskapning og utvikling av virksomheten. Vårt fleksible, modulbaserte HRM-system digitaliserer, effektiviserer og profesjonaliserer interne rutiner og prosesser mellom medarbeidere, ledere og HR. Praktiske verktøy som gir en mer effektiv arbeidshverdag er tidsbesparende og sikrer enhetlige prosesser i virksomheten.
Mer om Simployer HRM

Hvorfor velge Simployer HRM?

people

security

check_box

person

settings_applications

phone_iphone

vpn_key

sentiment_satisfied_alt

Vil du vite mer om fordelene ved Simployer HMS-prosesser?

Hei! Vurderer dere å digitalisere og effektivisere HR? Kanskje er dere kommet såpass langt i prosessen at dere vurderer ulike løsninger? Eller ønsker dere en demo og et tilbud? Hvis du fyller inn skjemaet, så tar jeg eller en av mine kolleger kontakt med deg for en uforpliktende prat.

Book demo

Vi høres!
Hilsen Henrik Malmström