Kan du nekte ansatte å jobbe flere steder?

Mange krever gjennom arbeidsavtalen å få godkjenne at ansatte tar andre jobber ved siden av den faste jobben. Det har de som utgangspunkt ikke anledning til.
Lise Gro AndersenInnholdsprodusent
tirsdag 17. januar 2023
Lesetid: 4 Minutter
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Faghjelp. Les mer om Faghjelp her.

Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Ragni Myksvoll Singh sier ansatte i utgangspunktet står fritt til å ta flere jobber.

Noen arbeidstakere ønsker å bruke fritiden på å jobbe andre steder enn sitt faste arbeidssted. Enten det er mer som en betalt hobby, eller det er en annen type jobb som utføres på fritiden.

Simployers juridiske rådgivere får med jevne mellomrom spørsmål om dette. Et av spørsmålene er om det er mulig å nekte arbeidstaker å ta en annen jobb.

- Vi ser at en del arbeidsgivere ønsker å få beskjed fra ansatte dersom de skal ta jobb andre steder. Det kan det være gode grunner til, og det kan gjerne også tas inn i arbeidsavtalen. Du kan imidlertid ikke kreve å få godkjenne at ansatte tar annet arbeid på fritiden. Arbeidstaker må få styre fritiden sin selv. En klausul om at arbeidsgiver skal samtykke til bijobber, kan bli sett på som en urimelig klausul som vil være ugyldig, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Ragni Myksvoll Singh.

Kan nekte arbeid hos konkurrenten

Arbeidstaker har imidlertid en lojalitetsplikt overfor arbeidsgiver, så det vil være grenser for hvilke typer biarbeid arbeidstaker kan ta. Arbeidstaker kan for eksempel ikke  ta seg jobb i konkurrerende virksomhet.

- Arbeidsgiver kan naturligvis sette ned foten for at arbeidstakere skal jobbe for en konkurrent på fritiden, sier Myksvoll Singh.

Går ut over eksisterende jobb

Et konfliktområde som kan oppstå dersom en ansatt velger å ha en ekstra jobb utenom den faste arbeidsplassen, er at vedkommende ikke har kapasitet til å yte fullt i begge stillingene.

- Det kan naturligvis være en problemstilling at ansatte som har to jobber ikke er opplagt nok til å gjøre begge jobbene sine etter forventningene. Det er en problemstilling som må håndteres når den eventuelt oppstår, og som kan resultere i en personalsak på bakgrunn av manglende arbeidsprestasjon, sier Myksvoll Singh.

Når det gjelder arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven, så skal ikke arbeidstiden i de to stillingene som hovedregel summeres opp når det dreier seg om ulike virksomheter. Unntaket er for ansatte under 18 år, hvor samlet arbeidstid ikke kan overgå grensene i arbeidsmiljøloven. Det kan også være særregler for enkelte yrkesgrupper her.  

Kan også jobbe i ferien

Simployers juridiske rådgiver sier arbeidsgiver heller ikke kan nekte ansatte å jobbe andre steder når de har ferie.

- Mange tenker nok at ferien ikke er avviklet, dersom ansatte jobber et annet sted når de har ferie fra sin hovedarbeidsgiver. Slik er det ikke; ferien blir avviklet som normalt, og ansatte kan selv velge å bruke ferien til å jobbe et annet sted, dersom de ønsker. Hun presiserer at det må dreie seg om en annen virksomhet, sier Myksvoll Singh. 

Bare én kan bruke tabelltrekk

Dersom en ansatt velger å jobbe for to arbeidsgivere samtidig, får det imidlertid betydning for skattetrekket. Dette er i seg selv et argument for at det er fornuftig å kreve at den ansatte varsler om eventuelle andre arbeidsforhold.

- Hvis den ansatte har tabelltrekk, er det bare én arbeidsgiver som kan bruke tabellen til skattetrekk. Det er den arbeidsgiveren som betaler ut mest lønn som skal bruke tabellen. Andre arbeidsgivere må bruke prosenttrekk ved utbetaling av lønn, sier Simployers økonomirådgiver Espen Øren.

Gjelder opptjening av bonuspoeng

Dersom en ansatt har flere arbeidsforhold er det også viktig å holde styr på hvor eventuelle bonuspoeng som skal brukes privat er opptjent, slik at de blir beskattet hos riktig arbeidsgiver.

- Dersom en ansatt med flere arbeidsgivere for eksempel reiser på en privat reise med bonuspoeng opptjent i flere ulike arbeidsforhold, så skal disse arbeidsgiverne trekke skatt etter det forholdet bonuspoengene er opptjent i, sier Øren.

Kan være sykmeldt en av jobbene

Også sykefravær kan være et tema, dersom en ansatt har flere arbeidsforhold.

- Hvis en ansatt blir sykmeldt, kan det tenkes at vedkommende har en arbeidsevne som bare er forenlig med arbeid i et av arbeidsforholdene. Det kan bety at en ansatt som er sykmeldt hos dere likevel kan jobbe et annet sted. Et eksempel kan være at en ansatt som har brukket benet ikke kan jobbe som bussjåfør, men likevel kan gjøre kontorarbeid hos en annen arbeidsgiver, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Jørgen Brostrøm.

Når det gjelder retten til å bruke egenmelding, så vil den gjelde for hvert enkelt arbeidsforhold. Det betyr at du som arbeidsgiver ikke skal eller kan ta hensyn til hvorvidt den ansatte bruker egenmelding i det andre arbeidsforholdet.

Vil få betydning ved refusjon

En overraskelse arbeidsgivere som refunderer sykepenger til de ansatte kan få, er at NAV summerer opp inntekten fra flere arbeidsgivere når de beregner sykepengegrunnlaget.

- Det betyr at dersom den ansatte tjener like mye hos enn annen arbeidsgiver som han eller hun gjør hos dere, så vil NAV bare utbetale halvparten av sykepengene til dere. For arbeidsgivere som ikke forskutterer sykepenger, vil det ikke få noen betydning, sier Brostrøm.

Jobber du med HR og stadig møter problemstillinger som dette?

Last ned vår gratis guide: 10 typiske problemer og løsninger for HR-medarbeidere

Del siden: