Tema

Foreldrepermisjon

  • Foreldrepengeperiodens lengde er totalt sett 49 eller 59 uker, avhengig av valgt dekningsgrad. 
  • Foreldrene kan velge mellom 80- eller 100 prosent dekning. Valgt dekningsgrad gjelder for begge foreldre. 
  • Begge foreldre må ha rett til foreldrepenger for at det skal utløses mødre- og fedrekvote

Jobber du med HR eller lønn? i Faghjelp for HR-medarbeidere og i Faghjelp for lønnsmedarbeidere finner du et eget kapittel om reglene for foreldrepermisjon.