Krav om internett og eget soverom i arbeidstakerboliger fra 1. juni

Fra 1. juni er kravene til innkvartering for arbeidstakere forskriftsfestet. Eget soverom og internett er blant kravene forskriften nå stiller til bolig som arbeidstaker benytter i forbindelse med arbeid.
Lise Gro AndersenInnholdsprodusent
tirsdag 11. juni 2024
HMS
Lesetid: 2 Minutter
Juridisk rådgiver i Simployer, Karoline Dystebakken.

Arbeidsgiver er ansvarlig når arbeidsgiver eier eller leier lokaler som arbeidstakerne benytter som bolig i forbindelse med arbeid. Det vil si der hvor arbeidstakeren ikke selv skaffer seg bolig.

Standard som speiler dagens samfunn

Hittil har det bare vært regulert i arbeidsmiljøloven, med et krav om «forsvarlig innkvartering», uten at det har vært nærmere spesifisert hva som ligger i «forsvarlig».

– Tidligere har regelverket rundt krav til innkvartering vært litt vagt, og det har vært en utfordring at en del innkvartering nok har hatt en standard som ikke speiler dagens samfunn og uklart hva som gjelder, sier Karoline Dystebakken.

Arbeidstilsynet har imidlertid gjennom sin praksis og veiledning tolket kravet til innkvartering i tråd med utviklingen, og kravene som nå er forskriftsfestet er i tråd med denne langvarige praksisen.

– At det nå står svart på hvitt i forskriften hva som faktisk gjelder, gjør det lettere for arbeidsgivere og arbeidstakere vite nettopp hva som er kravene og kunne overholde dem. Det skaper forutsigbarhet og gjør det lettere å overholde kravene, sier Dystebakken.  

Last ned gratis: Sjekkliste for varsel om tilsyn fra Arbeidstilsynet

Krav om soverom og internett

Arbeidsplassforskriften har fra 1. juni fått et nytt kapittel, 3A, som inneholder krav til fasiliteter, innredning og sikkerhet.

Blant kravene er at den enkelte arbeidstaker skal ha eget soverom, det skal være tilgang til dusj og toalett, oppholdsrom og trådløst internett. Det stilles også krav om garderobe, vaskerom med vaskemaskin og spiserom med mulighet for matlaging, bord og stoler.

–  Noen vil kanskje stille spørsmål om en bolig kan sies å være «uforsvarlig» om boligen for eksempel ikke har trådløst internett?  

– Kravet om internett handler selvsagt ikke om det, men om at innkvarteringen skal ha en standard som de fleste av oss forventer av en alminnelig bolig, forklarer Dystebakken.

Handler om å ha et hjem mens man jobber

Krav til innkvartering handler om at arbeidstakere skal ha et hjem mens de jobber for andre hvor de kan gjøre det som andre gjør på fritiden sin. I tillegg handler det selvsagt om krav til sikkerhet.  

– Å sikre en god standard på innkvartering er viktig for den enkelte arbeidstaker, men også for å ivareta den standarden vi ønsker å ha i arbeidslivet i Norge, sier Dystebakken.

Simployers rådgiver anbefaler alle som stiller innkvartering til disposisjon å ha en gjennomgang av endringene for å sikre at kravene oppfylles. Gode rutiner for å sikre at det i praksis er forsvarlig innkvartering er viktig.

– Har du som arbeidsgiver fulgt kravene i Arbeidstilsynets veiledning og praksis så er det ikke noe å bekymre seg for, sier Dystebakken.

Gratis sjekkliste: Kom i gang med HMS

Vi gir deg ti råd om konkrete tiltak når du vil gå fra ord til handling i HMS-arbeidet.

Les mer og last ned gratis. 

Del siden: