100% arbeidsglede

100% arbeidsglede 2022 

100% arbeidsglede er avholdt for i år, men vi er allerede i gang med å planlegge neste års konferanse og håper du vil bli med oss da. 

Disse deltok på 100% arbeidsglede

7. desember 2022

Program 7. desember 2022

09:00 Velkommen!
09:05 Essensen av business
Jacob Schram, forretningsrådgiver, styremedlem og forfatter


Alle virksomheter må skape resultater. Sunne virksomheter får til dette, ikke bare én gang, men over en lengre tidsperiode. Hvordan klarer de det? Jacob Schram har over 30 års forretnings- og ledelseserfaring fra noen av verdens største selskaper og globale merkevarer som McKinsey & Company, McDonalds, Statoil/Circle K og Norwegian Airline. I dette foredraget forteller han om hva som skal til for å dra alle ledd i virksomheten i samme retning, nå mål og skape vekst!

 

Hva er engasjement på arbeidsplassen?
Lilian Ekelin, HR- og ledelsesekspert i Simployer &Frankly


Lilian Ekelin har lang erfaring med arbeid innen ledelse og HR, og hun vet svært godt hva engasjement på arbeidsplassen er! Hun vet også godt hvordan engasjement kan måles, og i dette foredraget får vi vite hvorfor engasjement og arbeidsglede er så viktig for å nå målene våre og hvordan vi kan arbeide systematisk med engasjement.

10:05 Pause
10:20 Hvordan kan vi lede for å engasjere?
Øyvind Lund Martinsen, leder for institutt for ledelse og organisasjon, Handelshøyskolen BI


Hvordan skaper vi engasjement gjennom ledelse? Øyvind Lund Martinsen er professor i organisasjonspsykologi ved Handelshøyskolen BI. 7. desember vil han gjennomgå flere myter om effektiv ledelse og hvordan ledere kan tilrettelegge for autonomi, engasjement og motivasjon hos medarbeidere.

11:00

Pause

11:10

Livet på toppen i norsk politikk - en samtale med Guri Melby
Guri Melby, partileder i Venstre

Å være toppleder i norsk politikk er ingen åtte-til-fire-jobb! Det har Guri Melby erfart - i likhet med flere andre politikere som i høst har løftet på sløret om hvor utfordrende det kan være å kombinere familieliv og partiarbeid. Ingrid Gjessing Linhave byr opp til en prat om livet som toppolitiker, balansen mellom arbeid og fritid, familiepolitikk og likestilling i norsk samfunns- og arbeidsliv. 

11:35

Lunsj

12:25

Det kan alltid bli verre!
John Hammersmark, kaptein i Kompani Lauritzen


Vi møter alle på hindre en gang i mellom, og noen ganger går det rett og slett ikke slik vi har sett for oss! En sikker, om enn liten, trøst, er som foredraget til John Hammersmark, sier - det kan alltid bli verre! John Hammersmark har lang erfaring fra Forsvaret, og de fleste kjenner ham som Kapteinen i Kompani Lauritzen. I dette foredraget forteller han om veien til målet og hvordan de arbeider med å motivere deltakere, bryte barrierer og skape mestringsfølelse hos deltakerne i Kompani Lauritzen.

13:15

Pause

13:30

Er du lykkelig? En lykkeforskers betraktninger om lykke i en urolig tid
Ragnhild Bang Nes, psykolog og seniorforsker i FHI

Hele 28% av voksne nordmenn opplevde livet som dårlig da pandemien kom i 2020 og landet ble nedstengt. Frem til da hadde nordmenns lykkefølelse dalt jevnt og trutt på FNs årlige lykkerapport over flere år. I 2017 var vi på topp. I dag er vi på åttende plass! Norge skal være et av de beste landene i verden å bo, så hvorfor er vi ikke da lykkeligere? Lykkeforsker Ragnhild Bang Nes følger med på utviklingen, og hun er en av dem som hjelper myndighetene med en nasjonal livskvalitetsstrategi. 7. desember forteller hun oss om hva “lykke” er, hvordan det kan måles og hun gir oss et par tips til hvordan vi med enkle grep kan skape økt lykkefølelse i en urolig tid. 

14:00

Pause

14:15

Hjernen er stjernen!
Kaja Nordengen, hjerneforsker, lege og førstelektor ved UiO


Cogito ergo sum! René Descartes resonnerte seg frem til at siden du tenker, så er du. Men hvem er du, og hva gjør deg til deg? Kaja Nordengen har alltid vært fascinert av hjernen. Som hjerneforsker og lege med spesialisering i nevrologi er hun opptatt av å formidle at du er hjernen din. Gled deg! For i dette foredraget vil du innvies i hemmelighetene om ditt mest utrolige organ – nemlig hjernen! 

15:00

Takk for i dag!