5 gode grunner til å bruke pulsmålinger

Å ta pulsen på virksomheten handler mye om å se trender, men mest av alt om trivsel og lønnsomhet.
Magnus SchaftInnholdsprodusent
tirsdag 21. mai 2024
Lesetid: 3 Minutter

Stadig flere virksomheter kjøper en løsning for å måle engasjement hos medarbeiderne i virksomheten. En slik undersøkelse brukes for å finne ut hvordan medarbeiderne har det og gir viktige nøkkeltall til HR. Ved å sende ut jevnlige pulser kan HR og ledelse få automatisk og umiddelbar innsikt.

Se webinar: Hvorfor bruke pulsmålinger - 5 gode grunner

Det er mange gode grunner til at pulsmålinger er lurt. Her er fem områder som hver for seg kan begrunne abonnement på et verktøy for å måle eNPS og medarbeidertilfredshet:

1. Hjelper ledelsen til å ta bedre beslutninger

Hvis du følger med på pulsen din, kan du oppdage tidligere når noe er feil med helsa. Slik er det også med stemningen på arbeidsplassen. Ved å kontinuerlig måle pulsen i organisasjonen, kan ledelsen tilpasse seg endringer raskt og effektivt, for eksempel etter fusjoner, omorganiseringer eller andre strategiske skift. Faller medarbeidernes engasjement og vilje til å anbefale arbeidsplassen til andre, kan ledergruppen ta riktigere beslutninger om tempoet og retningen på planlagte endringer. 

«Hver enhet hos oss har egne forretningsplaner, og alle nevner &frankly. At vi ønsker å forbedre resultatene våre innen et bestemt område, som trivsel eller ledelse, og hvilke tiltak vi som selskap trenger for å komme dit. Jeg vet ikke hvor vi ville være hvis vi ikke målte engasjementet blant medarbeiderne våre»

HR-sjef Johanna Bergquist, Avalon Innovation
Les Avalons kundehistorie

2. Kan bidra til å redusere sykefraværet

Ved å jevnlig spørre medarbeidere om for eksempel stressnivå og hva som gjør dem stresset på jobb, gir det arbeidsgiver en mulighet til å sette inn tiltak på avdelingen i tide før sykemelding er et faktum.

«Arbeidsgiver må kartlegge. Arbeidsgiver må være oppmerksom på tegn på utbrenthet blant arbeidstakerne, iverksette tiltak for å forebygge og håndtere sykefraværet og fremme trivsel og produktivitet på arbeidsplassen.»

Juridisk rådgiver HR og ledelse Karoline Dystebakken, Simployer
Les mer: Sykefraværet du kan forhindre

 

3. Kan bidra til å redusere turnover

Gjennom å forstå de faktorene som påvirker ansattes trivsel, kan virksomheten lettere beholde verdifull kompetanse. 

 

«Gallup gjennomfører regelmessige globale metaanalyser basert på svar fra nesten to millioner individer. De har identifisert en sterk korrelasjon mellom høyere produktivitet, bedre fortjeneste, lavere turnover og følgende faktorer: Grunnleggende behov, støtte fra leder, teamwork og utvikling»

Forskningen bak Simployer &frankly pulsmåling

 

4. Kan bidra til å øke inntektene

Økt engasjement fører ofte til høyere produktivitet, lavere turnover og generelt bedre ytelse. Et pulsmålingsverktøy kan gi innsikt i hva som motiverer og engasjerer ansatte, slik at organisasjonen kan implementere målrettede tiltak.

Ved å respondere på tilbakemeldingene fra pulsmålinger og implementere endringer basert på disse, kan organisasjonen vise at de verdsetter ansattes mening, noe som kan føre til høyere tilfredshet og motivasjon blant medarbeiderne. Verktøyet kan bidra til å bygge en sunn og positiv bedriftskultur ved å identifisere og forsterke verdier og praksiser som støtter organisasjonens mål. 

«Vi ser nesten alltid en korrelasjon. Har man et engasjert og kompetent team med en god leder har man også gode salgstall.»

HR-sjef Emelie Gyllner, Rituals
Les Rituals' kundehistorie

 

 

5. Kan bidra til å øke selskapets verdi

Pulsmålingene kan rett og slett øke aksjekursen på selskapet, og mangel på målinger kan gjøre at et mulig oppkjøp faller i fisk, fordi investorene er usikre på hvor engasjerte medarbeiderne er.

«Det er viktig for meg å kunne følge synspunkter om strategiendringer og ledelse med et tallmessig grunnlag og ikke bare magefølelse. Selskaper som vårt er verdt et tosifret millionbeløp mindre hvis vi ikke har kontroll på og kan dokumentere disse tingene.»

CEO Jakob Lunøe, Delogue PLM
Les Delogues kundehistorie

 

Hva kan man spørre om i en pulsmåling?

❓ Er du fornøyd med hverdagen?
❓ Påstand: Det finnes en sterk lagånd på arbeidsplassen vår nå
❓ Påstand: Jeg blir stolt av å fortelle om arbeidsplassen min

Hvert år svarer titusener av Simployers brukere anonymt på de tre spørsmålene over, og HR-avdelinger over hele Norden benchmarker tall mot hverandre. Analyser av resultatene på tvers av hele Simployer-kundebasen er også sammenstilt i trendrapporten Engasjement blant ansatte 2023.

GRATIS GUIDE: Egenmelding for arbeidsgiver

Når kan en ansatt bruke egenmelding ved sykdom, og når må de til legen? Hva må du som leder kontrollere når en ansatt leverer egenmelding?

Bli bedre på håndtering av egenmeldinger

Del siden: