Må arbeidsgiver heve lønn til en arbeidstaker som er sykemeldt?

Mange arbeidsgivere har spørsmål om hvilke regler som gjelder for arbeidstakere som er sykemeldt under årets lønnsjustering. Simployers rådgiver gir deg svarene.
Karoline Amundsen DystebakkenJuridisk rådgiver HR og ledelse
mandag 29. april 2024
Lesetid: 2 Minutter
Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Karoline Dystebakken

Har en ansatt som er sykmeldt under årets lønnsjustering rett på lønnsøkning?

- Ja, arbeidsforholdet består selv om arbeidstakeren er sykemeldt. Arbeidsgiver kan ikke alene fordi arbeidstaker er sykemeldt la være å gi lønnsøkning. Det vil være i strid med diskrimineringsreglene.  

Dersom arbeidstakeren ellers ville gått opp i lønn eller er omfattet av en generell lønnsøkning så må det gjennomføres tross sykdom.

Kan vi vente med selve endringen og utbetalingen til arbeidstakeren er friskmeldt igjen?

- Når det gjelder når arbeidsgiver faktisk utbetaler lønnsøkningen så er det et spørsmål om dere forskutterer lønn eller ikke under sykefravær, og den interne avtalen om forskuttering.  

Hvis arbeidsgiver ikke forskutterer lønn under sykdom så vil det være vanskelig å faktisk sette opp lønnen under sykefraværet. NAV gjør ikke endringer i sine utbetalinger etter lønnsregulering i virksomheten. 

Men arbeidstakeren vil fortsatt kunne ha rett på lønnsøkningen fra det tidspunktet det er bestemt at økningen skal gjelde fra. Virkningstidspunkt for lønnsøkning vil være besluttet av partene i lønnsforhandlingene, enten sentralt eller lokalt. Når arbeidstakeren er helt eller delvis tilbake må arbeidsgiveren endre lønnen til arbeidstakeren, dersom det har vært en lønnsøkning, og da eventuelt etterbetale fra virkningstidspunktet.   

Dersom dere forskutterer lønn ved sykdom, så vil ofte mange arbeidstakere etter forskutteringsavtalen eller virksomhetens policy ha rett "på den til enhver tid gjeldende lønn", da mange avtaler har formuleringen "full lønn" under sykdom. Da må lønnen justeres på samme tidspunkt som andre. Men her må arbeidsgiver se hva avtalen sier. 

Hvis dere venter med å utbetale til vedkommende er tilbake så vil virkningstidspunktet uansett bli det samme, altså tidspunktet hvor lønnsøkningen er besluttet å tre i kraft - slik at dere da får en lengre etterbetaling å gjøre evt. Virkningstidspunktet på lønnsøkningen kan altså ikke settes senere for de som er sykemeldte når virkningstidspunktet er satt i virksomheten eller i sentrale forhandlinger.  

Vil refusjonen vi får fra NAV øke hvis arbeidstakeren går opp i lønn?  

- Nei, grunnlaget hos NAV, enten for sykepenger direkte til arbeidstaker eller refusjonsgrunnlaget til arbeidsgiver, vil ikke bli endret. Men dette kan ikke grunnen til arbeidstakeren ikke justeres i tråd med vedtatt lønnsendring. 

Hva arbeidstaker har rett på etter folketrygdloven baserer seg på historisk inntekt på tidspunktet arbeidstakeren ble syk, og tar ikke høyde for senere endringer. Likevel kan arbeidsgiver være avtalerettslig forpliktet til å endre arbeidstakerens lønn også under et løpende sykefravær. Det vil alltid være en risiko når man forskutterer; altså at avtalen gir på mer lønn enn det arbeidsgiver får igjen fra NAV i refusjon.  

Glem excel-ark og manuelle prosesser i lønnsjusteringsprosessen!

Simployer lønnsjustering gir støtte i alle deler av prosessen gjennom å skape tydelighet for samtlige aktører involvert i prosessen. 

Les mer om Simployer lønnsjustering

Del siden: