Tema

Mangfold, inkludering og likestilling

Forbudet mot diskriminering i arbeidslivet er regulert i likestillings- og diskrimineringsloven og i arbeidsmiljøloven. 

 

Har virksomheten din oversikt?

Reglene i arbeidsmiljøloven gjør at det er viktig at virksomheter har oversikt over blant annet kvinneandel, bruk av deltid og hvordan uttaket av foreldrepermisjon fordeles mellom kjønn.

Virksomhetens personalsystem er ofte stedet hvor slike data samles og følges opp i rapporter.

Forebygging og redegjøring

Likestillings- og diskrimineringsloven kom i januar 2018, og er senere skjerpet. Mange arbeidsgivere i private og offentlige virksomheter har fra og med årsberetningen for 2020 en styrket plikt til å arbeide med og redegjøre om forebyggende arbeid med likestilling og ikke-diskriminering.

Simployer har gjort en undersøkelse i markedet om situasjonen i norske virksomheter etter at myndighetene styrket kravene i 2020. Den viser at mange ikke har kommet i gang med å jobbe systematisk med dette.

Last ned: Gratis rapport fra markedsundersøkelse om mangfold, inkludering og likestilling

Mangfold kan være lønnsomt

En rekke nye nøkkeltall må i 2021 for første gang publiseres i årsberetningen eller på nettsidene til de norske virksomheter som omfattes av de nye kravene. Dette er en plikt for alle offentlige arbeidsgivere og alle private arbeidsgivere med over 50 ansatte. Bruken av foreldrepermisjoner må under lupen. Lønnskartlegging for 2021 skal også på nett.

Det er mange fordeler ved å være god på mangfold, inkludering og likestilling, og mange konsekvenser ved å ikke redegjøre for hvordan du arbeider med dette. Simployer har kurs som får opp kompetansen deres på området og løsninger som gjør at det løpende arbeidet går smidigere.

Vil du vite mer?

Relevante løsninger for å fremme mangfold, inkludering og likestilling

Rapporter i Simployer HRM

Aktivitets- og redegjørelsesplikten setter krav til rapportering, og i vår HRM-løsning får du tilgang til påkrevde rapporter innenfor disse områdene:

  • Kjønnsfordeling
  • Kartlegging av deltid
  • Andel midlertidig ansatte
  • Andel i foreldrepermisjon

Vil du vite mer om fordelene ved å ha Simployer som partner i arbeidet med likestilling?

Hei! Er du en av de mange som vil at din virksomhet skal bil bedre på mangfold, inkludering og likestilling? For å oppfylle myndighetenes krav og intensjoner på området trenger dere kunnskap om regelverket, gode policyer, innsikt i virksomhetens situasjonsbilde , kartlegging av tiltak, dokumentasjon på tiltakene og rapportering av disse. Alt dette kan Simployer hjelpe dere med! Hvis du fyller inn skjemaet under, så tar jeg eller en av mine kolleger kontakt med deg for en uforpliktende prat.

Vi høres!
Hilsen Katrine Mæland

La oss kontakte deg!

Fyll ut skjemaet, og vi kontakter deg helt uforpliktende