Simployer HR-årshjul

Hjelper deg å jobbe systematisk med alle HR-oppgaver gjennom året

  • Digitale prosesser støtter gjennomføring av HR-arbeidet
  • Profesjonaliserer HR-funksjonen
  • Gir god oversikt for ledelsen og HR-ansvarlig

 

Book demo   Vil du vite mer?

En enklere arbeidshverdag for HR

Hvordan sikrer dere at alle HR-aktiviteter faktisk blir utført og dokumentert til planlagt tid?

Enkelte kalendermåneder er mer hektiske for HR enn andre måneder, der HR-oppgaver har en tendens til å hope seg opp i perioder. For å kunne jobbe mer strategisk med HR, bør det tilrettelegges for å jobbe mer systematisk.

Med et digitalt prosessverktøy som Simployer HR-årshjul vil HR-teamet få en årlig tidslinje med frister. Varslinger kan settes til personer eller grupper, og vil bidra til at årlige repetitative oppgaver blir utført i tide, og at HR-oppgavene spres ut i tid.

Ikke mist oversikten over hvem, hva og når

Med vårt HR-årshjul er det enkelt for HR-ansvarlig å delegere oppgaver uten å miste oversikt over hva som skal gjøres, hvem som skal gjøre det, og når det skal være gjennomført.

Her kan alle små og store HR-aktiviteter gjennom året opprettes, og de involverte får påminnelser om oppgaver via e-post. Oppgavene må sjekkes av og dokumentasjon kan lastes opp slik at alt er samlet på ett sted.

Notater, linker og dokumenter kan legges inn på de ulike oppgavene for å samle alt på ett sted. Dette gjør det enklere for HR å jobbe mer effektivt og systematisk gjennom året, og skippertaksarbeid i hektiske perioder kan reduseres.

Tilpasses enkelt til deres behov

HR årshjulet kan enkelt tilpasses og skreddersys til deres virksomhet. Her kan man enkelt legge til, endre eller slette oppgaver i malen slik at årshjulet gjenspeiler virksomhetens HR-oppgaver.

ARP (aktivitets- og redegjørelsesplikten) stiller krav til systematikk og aktiviteter knyttet til likestilling, mangfold og ikke-diskriminering. Malen fra Simployer ivaretar disse oppgavene gjennom året. Andre årlige HR-aktiviteter som kan legges inn i årshjulet er; planlegging av medarbeidersamtaler, pulsmålinger, kompetansehevende tiltak, lønnssamtaler, og GDPR-tiltak. 

Simployer HR årshjul passer godt sammen med de andre malene i Simployer prosesser: 

Simployer HMS-prosesser

Simployer onboarding

Simployer offboarding

Simployer medarbeideroppfølging

Noe for deg og din virksomhet?

Simployer HR-årshjul leveres på Pro- og Enterprise-nivå, og passer derfor alle typer virksomheter uavhengig av bransje og virksomhetsstørrelse. Les mer om de ulike nivåene her.

Spør oss om alternativer for språkvalg

Simployer HRM er modulbasert og fleksibel

Systemet består av en rekke moduler laget for å gjøre arbeidsdagen enklere for HR, ledere og medarbeidere.  Uansett hvordan behovet deres er i dag, så kan det være greit å vite at det er enkelt å bygge ut Simployer med flere moduler dersom ting endrer seg.
Se alle moduler

Hva er Simployer HRM?

Simployer HRM-system gjør det enkelt å være en god arbeidsgiver, slik at du kan bruke tiden på verdiskapning og utvikling av virksomheten. Vårt fleksible, modulbaserte HRM-system digitaliserer, effektiviserer og profesjonaliserer interne rutiner og prosesser mellom medarbeidere, ledere og HR. Praktiske verktøy som gir en mer effektiv arbeidshverdag er tidsbesparende og sikrer enhetlige prosesser i virksomheten.
Mer om Simployer HRM

Hvorfor velge Simployer HRM?

people

security

check_box

person

settings_applications

phone_iphone

vpn_key

sentiment_satisfied_alt

Vil du vite mer om fordelene ved Simployer HR-årshjul?

Hei! Vurderer dere å digitalisere og effektivisere HR? Kanskje er dere kommet såpass langt i prosessen at dere vurderer ulike løsninger? Eller ønsker dere en demo og et tilbud? Hvis du fyller inn skjemaet under, så tar jeg eller en av mine kolleger kontakt med deg for en uforpliktende prat.

Vi høres!
Hilsen Henrik Malmström

La oss kontakte deg!

Fyll ut skjemaet, og vi kontakter deg helt uforpliktende. 

Jeg godtar Simployers vilkår ved å sende inn dette skjemaet.