Arbeidsgivere må bruke mer tid på rapportering om likestilling

Arbeidsgivere skal dokumentere jobben de gjør for aktivt å fremme likestilling og hindre diskriminering i virksomheten, men mange klarer ikke å møte kravet til rapportering. – Arbeidsgivere må legge ned en større innsats for å møte lovens minstekrav, sier Simployers rådgiver.
Lise Gro AndersenInnholdsprodusent
onsdag 20. mars 2024
Lesetid: 2 Minutter
Juridisk rådgiver i Simployer Ragni Myksvoll Singh.

I en oversikt som Likestillings- og diskrimineringsombudet har satt sammen for Fagbladet, kommer det frem at bare én av 24 undersøkte virksomheter tilfredsstiller lovens minstekrav når det kommer til rapportering.

– Mange arbeidsgivere synes kanskje det er vanskelig å vite hvor man skal begynne og hva man skal ta tak i, sier Ragni Myksvoll Singh som er juridisk HR- og ledelsesrådgiver i  Simployer.

Lovpålagt plikt

Alle arbeidsgivere har en lovpålagt plikt til å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Mange virksomheter må i tillegg jobbe etter en bestemt arbeidsmetode når de skal jobbe med aktivitetsplikten og de må også kartlegge lønnsforhold fordelt etter kjønn og bruken av ufrivillig deltidsarbeid.

– Disse virksomhetene har i tillegg en plikt til å redegjøre offentlig for den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling i virksomheten og hva de gjør for å oppfylle aktivitetsplikten, altså må de beskrive i en rapport hvordan de jobber aktivt med å fremme likestilling og hindre diskriminering, forklarer Myksvoll Singh.

Les også: Likelønn på agendaen 

En omfattende jobb for mange

Arbeidet med aktivitetsplikten skal skje fortløpende og i samarbeid med de ansattes representanter i virksomheten. 

Simployers rådgiver sier det kan oppleves som en omfattende jobb, spesielt for større virksomheter. 

– Men desto viktigere er det både at man starter arbeidet tidlig på året og at man lager en god plan for hvordan man skal jobbe med dette. Da blir det også lettere når man senere skal skrive en rapport om hva man har jobbet med, sier hun.

Kan gi gevinster og konkurransefortrinn

Seniorrådgiver Thomas Jahren i Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) sier til Fagbladet at de arbeidsgiverne  som klarer å levere en god rapport, faktisk også må ha jobbet godt med likestilling i virksomheten sin.

– Dette understreker hvor viktig det er å sette likestillingsarbeidet på agendaen og jobbe med det hele året. Det holder ikke å starte i november, sier Myksvoll Singh. 

Simployers rådgiver mener det er viktig å tenke på dette arbeidet som noe mer enn bare plikter etter loven. Å arbeide med likestilling og ikke-diskriminering vil kunne gi konkurransefortrinn og gevinster for virksomheten.

– Aktivt likestillingsarbeid kan blant annet bidra til bedre trivsel, lavere sykefravær og at man får rekruttert de beste medarbeiderne. I tillegg er man med på å ta et aktivt og bevisst samfunnsansvar, sier Myksvoll Singh.

Må vurdere flere diskrimineringsgrunnlag og personalpolitiske områder

Aktivitetsplikten innebærer at arbeidsgiver må jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av ulike diskrimineringsgrunnlag, som for eksempel kjønn, graviditet, foreldrepermisjon eller religion og søke å hindre trakassering, seksuell trakassering og kjønnsbasert vold.  

– Man må altså se på alle disse diskrimineringsgrunnlagene, og arbeidet skal blant annet omfatte områdene rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter, tilrettelegging og mulighet for å kombinere arbeid og familieliv, sier Myksvoll Singh. 

3 tips til arbeidsgivere

  1. Lag en plan for arbeidet sammen med de tillitsvalgte
  2. Få oversikt over hvilke områder dere allerede har gode likestillingstiltak på og hvilke områder det må jobbes mer med.
  3. Husk å dokumentere alt dere gjør, slik at dette kan brukes som utgangspunkt for redegjørelsen som skal skrives.

Får alle ansatte god og riktig informasjon samtidig? 

Med en personalhåndbok fra Simployer, sikrer du felles oversikt over rettigheter, plikter og velferdsordninger i virksomheten. Les mer om personalhåndbok fra Simployer her

Del siden: