Gratis rapport:

Mangfold, inkludering og likestilling

Dato for rapporten: 9. desember 2020

Relevant for: HR, økonomi, toppledelsen 


Simployer måler pulsen på norske virksomheter og plikten til å jobbe med og redegjøre for mangfold og likestilling.

I denne undersøkelsen forsøker vi å finne ut hva slags forhold arbeidsgivere har til tematikken. Kravene ble styrket med virkning fra 2020.

 

Noe av innholdet i rapporten:

  • Kjennskap til skjerpede krav om aktivitetsplikt og redegjørelsesplikt
  • Hvilke roller som jobber med myndighetenes krav på området
  • Hvilke myke og harde verdier som påvirkes mest
  • Årsaker til at toppledelse ikke har mangfold og likestilling på agendaen
  • Hvilke hovedområder flest og færrest mener er godt ivaretatt
  • Betraktninger fra Simployer knyttet til funnene