Gratis guide:

Få kontroll på persondata – praktisk innføring i HR masterdata

GDPR og datasikkerhet er viktigere enn noen gang og HR masterdata spiller en nøkkelrollle. Samtidig er masterdata en avgjørende faktor for effektivisering og om onboarding av nyansatte oppfattes som bra.

For å gi en innføring i HR masterdata og besvare en del av de gjentagende spørsmålene vi mottar, har vi laget en guide som gir deg innsikt i temaet. Guiden er nyttig for deg som jobber med HR, IT, økonomi, compliance eller i toppledelsen.

Vi har forsøkt å skrive enkelt og forståelig om et tema som mange kan oppleve som komplisert og teknisk. Du som jobber med IT kan finne mer om dokumentasjonen av endepunkter på docs.simployer.com.

Temaer i guiden:

  • Hva er masterdata og HR masterdata
  • Derfor er masterdata i vinden
  • Eksempler på arbeidsprosesser
  • Fordeler for ulike roller
  • Tips til innføringsprosjekt