Gratis guide:

Få kontroll på persondata – praktisk innføring i HR masterdata

Det snakkes mye om HR masterdata for tiden, og vi får stadig spørsmål om temaet. Spesielt den siste tiden under koronasituasjonen, opplever mange virksomheter at behovet for kontroll på persondata, GDPR og datasikkerhet har økt.

For å gi en innføring i HR masterdata og besvare en del av de gjentagende spørsmålene vi mottar, har vi laget en guide som gir deg innsikt i temaet som er nært knyttet til GDPR, personvern, datasikkerhet og effektivisering.

Guiden er nyttig for deg som jobber med HR, IT, økonomi, compliance eller i toppledelsen.

Vi har forsøkt å skrive enkelt og forståelig om et tema som mange kan oppleve som komplisert og teknisk. Du som jobber med IT kan finne mer om dokumentasjonen av endepunkter på docs.simployer.com.

Temaer i guiden:

  • Hva er masterdata og HR masterdata
  • Derfor er masterdata i vinden
  • Eksempler på arbeidsprosesser
  • Fordeler for ulike roller
  • Tips til innføringsprosjekt