Dustin

Dustins arbeid med utvikling og bærekraft har en tydelig positiv effekt på engasjementet. – Det trekkes frem i undersøkelsene våre, sier Sofia Sunder.

Vi pleier å snakke om "Happy people, happy results"
Sofia Sunder / Head of People Experience, Dustin
Sofia Sunder, Head of People Experience, Dustin

Sofia Sunder er ansvarlig for People Experience i Dustin og jobber strategisk med personalspørsmål. Med rundt 2400 medarbeidere er det viktig å vite hva som stimulerer til engasjement.

– Mange trives godt hos oss fordi de får mulighet til å utvikle seg. Vi tar store sprang på markedet, og medarbeidernes roller utvikler seg hele tiden. Det kan handle om å få større ansvar eller nye utfordringer. Vi merker at det skaper engasjement, sier Sofia Sunder.

Det andre fokusområdet som vekker engasjement, er Dustins bærekraftsarbeid. Innen 2030 skal selskapet for eksempel ha null klimapåvirkning i verdikjeden og ha gjennomført 100 aktiviteter for å fremme sosial likestilling.

– Vi har virkelig bærekraft på dagsordenen og jobber med det i hele produksjonskjeden. Alle avdelinger skal vise hvordan de bidrar, så det er ikke tomme ord. Mange medarbeidere setter pris på dette fokuset og sier i våre undersøkelser at de er stolte over å jobbe i Dustin.

Driver lønnsomhet

Hun er også overbevist om at engasjerte medarbeidere er avgjørende for økt lønnsomhet.

– Vi pleier å snakke om «Happy people, happy results». Hvis vi skal nå målene våre, må vi se mennesker og resultater i sammenheng.

Hvordan jobber så Dustin for å finne ut om medarbeiderne deres er glade på jobb? For et halvt års tid siden innledet de et samarbeid med Simployer &frankly. Mens de før gjennomførte store, årlige undersøkelser, som iblant ble tungrodde, foretar de i dag raske, effektive pulsmålinger.

– Før brukte vi mye tid på å administrere medarbeiderundersøkelser. Nå kan vi i stedet konsentrere oss om å bruke resultatene i diskusjoner og aktiviteter.

Måler eNPS

Hvert kvartal måler de engasjement, lederskap og e-NPS, Employee Net Promoter Score. Sistnevnte måler medarbeidernes vilje til å anbefale Dustin som arbeidsgiver. I tillegg foretar de månedlige undersøkelser, for eksempel av hvordan samarbeidet mellom ulike avdelinger fungerer.

– På teamnivå blir det konkret hvilke områder de lokale lederne må jobbe med. Strategisk blir det enkelt å se hvilke strukturer vi må jobbe overordnet med i hele bedriften. Sofia Sunder opplever at målingene hjelper henne og kollegaene med å nå avdelingens overordnede mål: at medarbeiderne skal være fornøyde med Dustin gjennom hele medarbeiderreisen.

– Vi vil oppfylle løftet vi gir medarbeiderne: «You keep us moving, we keep you moving.» Det gjør vi gjennom arbeidet vårt med engasjement og lederskap, avslutter Sunder.

Dustin

Dustin startet i 1984 i en garasje i Sverige og er i dag en helhetsleverandør av IT-produkter og tjenester til bedrifter, offentlig sektor og privatpersoner i Sverige, Danmark, Norge, Finland og Nederland. Selskapet leverer omtrent 200 000 produkter og omsetter for over 5 milliarder.