Simployer Marketplace

Administratoropplæring

Hvordan jobbe som administrator i Simployer? Opplæringen passer for deg som er ny som administrator eller trenger en oppfriskning etter en tids bruk. Sett sammen din pakke for hvilke moduler du trenger opplæring i. Professional Services i Simployer guider deg gjennom de ulike rettighetene en administrator har i systemet.