Simployer Marketplace

Opplæring av sluttbrukere

Hvordan jobbe som sluttbruker (primært leder) i Simployer? Disse tjenestene er tilpasset dere som har benyttet systemet en stund, men ønsker ny opplæring for å sikre optimal bruk.