Simployer Marketplace

Opplæring av sluttbrukere

Hvordan jobbe som sluttbruker (primært leder) i Simployer? Disse tjenestene er tilpasset dere som har benyttet systemet en stund, men ønsker ny opplæring for å sikre optimal bruk.

Fag-/systemopplæring

Onboarding ved bruk av Simployer HRM

Skreddersydd kurs for virksomheter med modulen Simployer onboarding. Kurset kombinerer systemopplæring med faglig innhold for å gjøre lederne trygge på systemet, rutiner og regelverk når de tar i mot nyansatte.
Fag-/systemopplæring

Økt bruk av Simployer lederhåndbok

Skreddersydd kurs for virksomheter med Simployer lederhåndbok. Gi lederne mer kunnskap om lederhåndbok, retningslinjer og regelverk for å gjøre de til trygge ledere som behandler ansatte likt.
Fag-/systemopplæring

Økt bruk av Simployer personalhåndbok

Skreddersydd kurs for virksomheter med Simployer personalhåndbok. Øk kompetansen til de ansatte i bruk av personalhåndboken, kombinert med opplæring av typiske problemstillinger ansatte står ovenfor i sin hverdag.
Fag-/systemopplæring

Bli bedre til å håndtere sykefravær i Simployer HRM

Skreddersydd kurs for virksomheter med Simployer sykefraværsoppfølging. Kurset kombinerer systemopplæring og faglig innhold for å gjøre lederne trygge på systemet, rutiner og regelverk når de skal følge opp syke medarbeidere.
Systemopplæring

Systemopplæring i Simployer HRM

Har dere behov for kurs/opplæring i bruk av Simployer? Dette kurset er tilpasset dere som har benyttet systemet en stund, men ønsker ny opplæring for å sikre optimal bruk.
Systemopplæring

Bistand i Simployer &frankly

Opplæring for deg som har brukt modulen Simployer &frankly en stund og trenger ekstra bistand knyttet til spesifikke områder.