Ragni Myksvoll Singh

Juridisk rådgiver HR og ledelse

open_in_new LinkedIn

Ragni er en av våre fageksperter innen HR & ledelse. Hun har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen, og har god erfaring fra statlig forvaltning. Ragni har ca. fire år bak seg i Statens landbruksforvaltning (Landbruksdirektoratet) og ca. tre år i Arbeidsgiverpolitisk avdeling i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

Fagsupport innen HR & ledelse:

Ragni bistår daglig våre kunder i ulike supporthenvendelser, og opplever at det er stor variasjon i spørsmålene hun får. Hun besvarer bl.a. ulike arbeidsrettslige spørsmål, herunder spørsmål om statsansatteloven. I tillegg får hun ofte spørsmål om ferieloven. Ragni setter pris på den daglige kundekontakten og interessante faglige utfordringer.

Kursleder:

Når Ragni holder kurs er hun, som våre andre fageksperter, opptatt av å formidle juridisk regelverk på en enkel måte. Når hun forbereder seg til kurs, tenker hun gjennom hvem som er målgruppen og synes det er viktig å være bevisst på dette. Ragni er opptatt av å være tydelig på det hun skal si og å ha en ryddig og strukturert fremstilling.

Deltar du på våre kurs får du oppdatert informasjon som har en nytteverdi for den jobben du gjør og mulighet til å sparre med både kursleder og andre kursdeltakere.