Nicole Holman Fagerli

Fagkonsulent

open_in_new LinkedIn

Nicole er ansatt som fagkonsulent i vårt rådgiverteam og jobber i hovedsak med trygderettslige problemstillinger.

Nicole tiltrådte vårt rådgiverteam i 2019. Som kunde vil du møte en blid og dyktig kvinne med fokus på å hjelpe deg, blant annet gjennom vår fagsupport.

I tillegg skriver hun fagartikler, kvalitetssikrer ulike håndbøker for våre kunder, samt vedlikeholder og utvikler våre oppslagsverk.

Nicole har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo.

Hun har tidligere jobbet med juridisk veiledning rundt arbeids- og oppholdstillatelse for utenlandske arbeidstakere i Norge, samt bistått med godkjenning av utenlandske utdanninger i Norge.

I tillegg har hun arbeidet som juridisk rådgiver og lærer ved Children´s International School Moss, og har vært daglig leder for Gamlebyen Gjestegiveri.