Simployer organisasjon

Sikrer oversikt over struktur og rapporteringsveier i organisasjonen.

  • Grunnmodul som alltid leveres som en del av HRM-systemet
  • Opprett enheter og grupper som ansatte knyttes til
  • Samlet oversikt over kolleger, ledere og rapporteringsveier


Book en demo og la oss vise deg!

Jeg godtar Simployers vilkår ved å sende inn dette skjemaet.

En enklere arbeidshverdag

Simployer organisasjon er en grunnmodul som alltid leveres sammen med andre moduler som en nødvendig del av HRM-systemet. Organisasjonsstrukturen opprettes når løsningen implementeres i virksomheten, og brukes i øvrige moduler i HRM-systemet.

I modulen opprettes enheter og grupper som ansatte knyttes tilgrunnlaget for korrekte rapporter og lister. Modulen sikrer en helhetlig oversikt over hierarkiet og strukturen i organisasjonen, og gir alle ansatte mulighet til å orientere seg om hvilke kolleger som jobber i ulike avdelinger, og hvem som er nærmeste leder.

Les mer om HR masterdata

Simployer organisasjon hører sammen med:

Simployer personalregister, selve grunnsteinen i HRM-systemet som samler, strukturerer og sikrer informasjon om medarbeiderne.

Simployer personaldokumenter som digitaliserer personalmappen i tråd med GDPR.

Modulen sikrer en helhetlig oversikt over hierarkiet og strukturen i organisasjonen

Vurderer dere å digitalisere og effektivisere HR?

Kanskje er dere kommet såpass langt i prosessen at dere vurderer ulike løsninger? Eller ønsker dere en demo og et tilbud? Hvis du fyller inn skjemaet, så tar jeg eller en av mine kolleger kontakt med deg for en uforpliktende prat.

Book demo

Vi høres!
Hilsen Katrine Mæland