Simployer personal­dokumenter

Digitalisering av personalmappen i tråd med GDPR

  • Samler alle viktige dokumenter på ett sted, tilgjengelig via PC og mobil
  • Trygg, tilgangsstyrt lagring sikrer at personvernet ivaretas
  • Mindre administrasjon for HR og leder – oversikt og selvbetjening for medarbeidere

 

Book en demo og la oss vise deg!

Jeg godtar Simployers vilkår ved å sende inn dette skjemaet.

En enklere arbeidshverdag

Samle alle ansettelses-, lønns- og medarbeidersamtaler, samt andre dokumenter som er knyttet til hver enkelt medarbeider på ett sted. Dokumentene er lett tilgjengelig for den enkelte ansatte, nærmeste leder og HR, men er beskyttet mot uautorisert innsyn, endringer og sletting.

Medarbeideren kan med noen få tastetrykk finne sine dokumenter via mobil eller PC. Eksempelvis er det praktisk at arbeidsavtalen er lett tilgjengelig dersom en ansatt oppsøker banken for å gjøre endringer i sin privatøkonomi, for eksempel ved endring av stilling eller ved permittering.

I tillegg til at personaldokumentene lagres trygt, blir det mindre administrasjon for HR og leder og mer selvbetjening for medarbeidere som har tilgang til egne dokumenter via PC og mobil.

Med Simployer personaldokumenter er det enkelt å digitalisere personalmappen, i trygg visshet om at personvernet ivaretas i tråd med GDPR-forordningen.

Les mer om HR masterdata

Simployer personaldokumenter passer med:

Simployer personalregister, selve grunnsteinen i HRM-systemet som samler, strukturerer og sikrer informasjon om medarbeiderne.

Simployer formell kompetanse, dokumentasjon om medarbeiderens erfaring, sertifikater og kurs samlet på ett sted.

Noe for deg og din virksomhet?

Simployer personaldokumenter leveres på Standard-, Pro- og Enterprise-nivå, og passer dermed alle typer virksomheter uavhengig av bransje og virksomhetsstørrelse. Les mer om de ulike nivåene her.

Spør oss om alternativer for språkvalg

Simployer HRM er modulbasert og fleksibel

Systemet består av en rekke moduler laget for å gjøre arbeidsdagen enklere for HR, ledere og medarbeidere.  Uansett hvordan behovet deres er i dag, så kan det være greit å vite at det er enkelt å bygge ut Simployer med flere moduler dersom ting endrer seg.
Se alle moduler

Hva er Simployer HRM?

Simployer HRM-system gjør det enkelt å være en god arbeidsgiver, slik at du kan bruke tiden på verdiskapning og utvikling av virksomheten. Vårt fleksible, modulbaserte HRM-system digitaliserer, effektiviserer og profesjonaliserer interne rutiner og prosesser mellom medarbeidere, ledere og HR. Praktiske verktøy som gir en mer effektiv arbeidshverdag er tidsbesparende og sikrer enhetlige prosesser i virksomheten.
Mer om Simployer HRM

Hvorfor velge Simployer HRM?

people

security

check_box

person

settings_applications

phone_iphone

vpn_key

sentiment_satisfied_alt

Vil du vite mer om fordelene ved Simployer personaldokumenter?

Hei! Vurderer dere å digitalisere og effektivisere HR? Kanskje er dere kommet såpass langt i prosessen at dere vurderer ulike løsninger? Eller ønsker dere en demo og et tilbud? Hvis du fyller inn skjemaet, så tar jeg eller en av mine kolleger kontakt med deg for en uforpliktende prat.

Book demo

Vi høres!
Hilsen Henrik Malmström