Simployer formell kompetanse

Sikrer kontroll og identifiserer avvik innenfor formelle kompetansekrav.

  • Lar deg enkelt sette opp varslinger for utløp av sertifiseringer 
  • Effektiviser oppfølgingsprosesser for HR og ledere 
  • Reduser virksomhetsrisikoer som bøter, tapte kunder og omdømmetap

 

Book en demo og la oss vise deg!

Jeg godtar Simployers vilkår ved å sende inn dette skjemaet.

En enklere arbeidshverdag

Med Simployer formell kompetanse har du kontroll på definerte kompetanse- og virksomhetskrav. Slike krav er bransjespesifikke og innbefatter blant annet sertifikater, kurs og helsekontroller knyttet til medarbeidere i gitte roller.

I systemet defineres formelle kompetansekrav til ulike roller som i sum gir en totaloversikt for virksomheten. Det settes enkelt opp varslinger om utløp av sertifiseringer slik at den enkelte medarbeider får oppdatert sin sertifisering, kurs eller helsekontroll.

Simployer formell kompetanse passer godt sammen med for eksempel:

Simployer kompetanseutvikling strukturerer arbeidet med kompetanseutvikling i virksomheten.

Simployer LMS sikrer effektiv administrasjon og gjennomføring av kurs og opplæringsaktiviteter.

Ved å ha kontroll på hvorvidt medarbeidere har oppfylt kompetansekravet, vil virksomheten kunne iverksette tiltak og dermed redusere risiko for ulykker, bøter, samt tap av omdømme, kunder og avtaler.

Noe for deg og din virksomhet?

Simployer formell kompetanse er utviklet for virksomheter som har behov for å holde kontroll på kompetanse og sertifisering. Krav til formell kompetanse ser man ofte i arbeidsintensive bransjer som bygg og anlegg, transport, produksjon, energi og industri.

Spør oss om alternativer for språkvalg

Simployer HRM er modulbasert og fleksibel

Systemet består av en rekke moduler laget for å gjøre arbeidsdagen enklere for HR, ledere og medarbeidere.  Uansett hvordan behovet deres er i dag, så kan det være greit å vite at det er enkelt å bygge ut Simployer med flere moduler dersom ting endrer seg.
Se alle moduler

Hva er Simployer HRM?

Simployer HRM-system gjør det enkelt å være en god arbeidsgiver, slik at du kan bruke tiden på verdiskapning og utvikling av virksomheten. Vårt fleksible, modulbaserte HRM-system digitaliserer, effektiviserer og profesjonaliserer interne rutiner og prosesser mellom medarbeidere, ledere og HR. Praktiske verktøy som gir en mer effektiv arbeidshverdag er tidsbesparende og sikrer enhetlige prosesser i virksomheten.
Mer om Simployer HRM

Hvorfor velge Simployer HRM?

people

security

check_box

person

settings_applications

phone_iphone

vpn_key

sentiment_satisfied_alt

Vil du vite mer om fordelene ved Simployer formell kompetanse?

Hei! Vurderer dere å digitalisere og effektivisere HR? Kanskje er dere kommet såpass langt i prosessen at dere vurderer ulike løsninger? Eller ønsker dere en demo og et tilbud? Hvis du fyller inn skjemaet, så tar jeg eller en av mine kolleger kontakt med deg for en uforpliktende prat.

Book demo

Vi høres!
Hilsen Katrine Mæland