Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

today 27.03.2019
Mange misforstår reglene for verneombud og AMU - Tall fra Arbeidstilsynet viser at hver tredje virksomhet mangler verneombud og arbeidsmiljøutvalg. – Mange kjenner ikke til regelverket, sier Simployers HMS-rådgiver.
today 13.03.2019
NAV forenkler søknad om foreldrepenger - Fra 1. mars endrer NAV praksisen for søknad om foreldrepenger, og forenkler kravet til dokumentasjon.
today 27.02.2019
7 vanlige misforståelser om overtidsbetaling - Bare halvparten av arbeidsgiverne overholder reglene for overtidsbetaling, hevder YS. Her er de vanligste feilene Simployers rådgivere ser.
today 19.02.2019
8 ting du må vite om fleksitid - Hvor mye er det lov til å jobbe når man har avtalt fleksitid, og når må det betales overtidstillegg? Her er 8 ting du bør vite om bruk av fleksitid.
today 12.02.2019
Fraråder varsling av sykefravær på SMS - At ansatte sender en melding når de skal varsle om sykefravær er en dårlig løsning, mener Simployers rådgiver.
today 12.02.2019
«Ingen» følger reglene for beregning av sykepenger - Regelverket for hvordan sykepenger skal beregnes er så komplisert og tidkrevende å følge at mange rett og slett lar være å forholde seg til det. Det kan gi ansatte feil sykepengeutbetaling.
today 04.01.2019
Når kan egenmelding brukes? - Det er ingen ting våre kunder lurer mer på enn bruk av egenmeldinger. Her gir vi deg en oversikt over noen av de viktigste reglene.
today 10.10.2018
Hva skjer når syke barn-dagene er brukt opp? - Samtidig som vi går inn i en ny sykdomsperiode, er det mange arbeidstakere som har brukt opp kvoten for å være hjemme med syke barn. Hva skjer da hvis barna blir syke?
today 25.06.2018
300 millioner i redusert kjøregodtgjørelse - 6 måneder forsinket er endelig statens reisesatser for 2018 klare. I avtalen kuttes kilometergodtgjørelsen med 5 prosent – noe som vil gi ansatte rundt 300 millioner i redusert kjøregodtgjørelse.
today 08.05.2018
Dette må du vite om skatt på feriepenger - Feriepengene utbetales som hovedregel trekkfritt, men det finnes noen unntak. Her er 6 ting du må vite om skattetrekk på feriepenger.
today 24.04.2018
Slik regner du ut arbeidsgiverperioden - Når skal arbeidsgiver betale sykepenger, og når er det NAV overtar? Her får du regelverket forklart.
today 12.04.2018
Egenmelding etter sykmelding - Arbeidstakers rett til å benytte egenmelding etter sykmelding vil avhenge av flere faktorer. I denne artikkelen går vi gjennom hvilke regler som gjelder.
today 26.03.2018
Arbeidsgiver kan bestride sykemelding - Arbeidsgiver trenger ikke godta en sykmelding som er gitt av legen. I denne artikkelen går vi gjennom gangen i en bestridelsesprosess.
today 30.01.2018
Ja, butikkansatte kan kreve databriller - Butikkansatte som jobber jevnlig ved et kassaapparat med dataskjerm har krav på databriller, slår Arbeidstilsynet fast.
today 26.01.2018
NAV gjør det enklere for sykmeldte å jobbe - NAV har myket opp reglene for å jobbe mens man er sykmeldt. Nå kan arbeidstakere med 100 % sykmelding gå tilbake i jobb uten å gi beskjed til NAV.
today 02.01.2018
Hvor ofte må du gå vernerunde? - Nei, det er ikke lovpålagt å gå vernerunde en gang i året.
today 20.11.2017
Dette skjer med ferie etter sykdom og foreldrepermisjon - Ferie som ikke er avviklet på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon blir automatisk overført til neste år. Det gjelder ikke hvis det er tid til å avvikle ferie før nyttår.
today 10.10.2017
Når skal du gi ansatte en advarsel? - Det finnes ingen lovregler knyttet til advarsler. Likevel er det noen ting du bør vite før du gir en ansatt en advarsel.
today 07.09.2017
Mobil og bredbånd dekket av jobben - Mange får telefon og privat internettlinje dekket av arbeidsgiver. Her er reglene du bør kjenne til.
today 08.05.2017
Sykmeldt i ett år - hva nå? - Flere arbeidsgivere tror de uten videre kan si opp arbeidstakere som har vært sykmeldt i ett år. Så enkelt er det ikke.
Del siden: LinkedIn twitter