Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

today 17.09.2020
Nå må du planlegge resten av ferien! - Nå haster det å få kontroll på resten av de ansattes ferie. Det er ekstra viktig dersom de ansatte har avviklet mindre ferie enn vanlig på grunn av permittering.
today 16.09.2020
Utvider retten til syke barn-dager ved lokale utbrudd - Regjeringen utvider retten til å bruke syke barn-dager, men bare lokalt når skoler eller barnehager holdes stengt.
today 16.09.2020
Slik forbereder du deg på tilsyn fra Arbeidstilsynet - Her er sjekklisten du bør gjennom for å være godt forberedt når du får varsel om tilsyn fra arbeidstilsynet.
today 09.09.2020
Grunnbeløpet har passert 100.000 - Grunnbeløpet, gjerne omtalt som G, har mange ulike bruksområder i arbeidslivet. Nå har det passert 100.000 kroner – og vi har listet opp noe av det du bør vite.
today 09.09.2020
Dette må du tenke på ved midlertidige ansettelser - Mange ønsker å ansette medarbeidere midlertidig fordi de er usikre på hvordan koronasituasjonen utvikler seg. Da er det flere vilkår du må være klar over.
today 08.09.2020
Ingen utsettelse på arbeidsgiveravgift for 4. termin - Finansdepartementet bekrefter at det ikke blir noen utsettelse på betalingsfristen for arbeidsgiveravgift for 4. termin. Det betyr at den forfaller før 3. termin.
today 08.09.2020
Dette må du vite om egenmelding - Når kan en ansatt bruke egenmelding ved sin egen eller barns sykdom, og når må de til legen? Her er 10 ting du bør vite.
today 02.09.2020
Slik følger du opp syke ansatte under koronapandemien - Selv om pandemien har satt store deler av arbeidslivet i unntakstilstand, er det viktig å huske på god oppfølging av syke ansatte.
today 01.09.2020
Vil endre reglene for hjemmekontor - Arbeidsministeren ønsker å endre reglene for hjemmekontor. Han mener det 20 år gamle regelverket er modent for utskiftning.
today 01.09.2020
Når skolene plutselig stenger (igjen) - Foreldre på flere steder i landet har den siste tiden opplevd at skolen stenger, og at barn og foreldre må i karantene eller ha hjemmeskole. Hvilke regler gjelder nå?
today 26.08.2020
Økt lønnsplikt ved permittering fra 1. september - For permitteringer som iverksettes fra og med 1. september må arbeidsgiver betale lønn i en arbeidsgiverperiode på 10 arbeidsdager.
today 25.08.2020
NAV dekker fortsatt koronarelatert sykefravær - Mange arbeidsgivere tror at ordningen hvor NAV betaler for koronarelatert sykefrafravær fra dag fire er tatt bort. Det er den ikke.
today 25.08.2020
Kan arbeidsgiver pålegge ansatte å bruke munnbind? - Helsemyndighetene har anbefalt munnbind på kollektivtrafikken i noen kommuner i rushtiden. Kan arbeidsgiver kreve at ansatte bruker munnbind på jobb eller til og fra jobb?
today 24.08.2020
Husk å søke NAV om refusjon av lønnskompensasjon før 31. august - Arbeidsgivere som har fulgt regjeringens opprinnelige oppfordring om å forskuttere lønn til ansatte for de 18 dagene som staten skal betale ved permittering, må innen 31.08.2020 søke om refusjon fra NAV.
today 19.08.2020
Dette må du tenke på ved endring av permittering - Hva som er skrevet i varselet til de ansatte er viktig å ta hensyn til når arbeidsgiver vil forlenge permitteringsperioden.
today 19.08.2020
FHI ber om flere syke-barn-dager - Folkehelseinstituttet er redd for at foreldre sender barn med forkjølelsessymptomer til skole og barnehage, og ber om at ordningen med syke-barn-dager utvides på nytt.
today 13.08.2020
Utvider muligheten til å permittere igjen - Regjeringen foreslår at det fra 1. november blir mulig å permittere ansatte i 52 uker.
today 12.08.2020
Sykepenger ved karantene etter ferien - Ansatte som reiste til et grønt land på ferie vil ha rett på sykepenger i karantenetiden dersom landet blir rødt mens de er der.
today 12.08.2020
Disse karantenereglene gjelder nå - De fleste som kommer til Norge fra røde områder må i karantene i 10 dager, men det finnes noen unntak.
today 12.08.2020
Mange misforståelser om hjemmekontor - Uavhengig av om hjemmekontor er midlertidig eller ei, skal arbeidsgiver uansett sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Her er ti punkter du må huske på.
Del siden: LinkedIn twitter