Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

today 14.12.2020
Dette må du vite om pauser på jobben - Nei, arbeidstakerne kan ikke droppe lunsjpausen for å gå hjem tidligere. Her er det du må vite om pauser i arbeidstiden.
today 09.12.2020
Skatt på alkohol - Slik er skattereglene i situasjoner der alkohol kan være involvert.
today 09.12.2020
Utsetter ekstra lønnsplikt ved permittering - Den ekstra lønnspliktperioden ved permittering er i statsbudsjettet utsatt til mars 2021.
today 09.12.2020
Arbeidstid ved jul og nyttår - Halv arbeidsdag på julaften og nyttårsaften er ikke noe arbeidstakerne har krav på etter loven.
today 07.12.2020
Husk å varsle forlenget permittering - 1. november 2020 er det varslet at det vil bli utvidet rett til permittering i inntil 52 uker.
today 02.12.2020
Husk å kreve refusjon for sykepenger og omsorgspenger før nyttår - I forbindelse med koronapandemien har fristen for å søke refusjon for sykepenger og omsorgspenger vært utvidet til 9 måneder. Fra nyttår er det igjen 3 måneders frist.
today 25.11.2020
Misforstår reglene ved langtidssykdom - Arbeidsforholdet opphører ikke automatisk når ansatte går over på AAP eller blir uføre.
today 25.11.2020
Departementet mener koronahjemmekontor kan kreve avtale - Jevnlig hjemmearbeid over flere måneder er ikke kortvarig, som kan bety krav om skriftlig avtale.
today 25.11.2020
Dette må mange arbeidsgivere gjøre i 2020 - Mange arbeidsgivere må nå redegjøre offentlig for hvordan de jobber med likestilling og mot diskriminering.
today 23.11.2020
Kontormøbler kan likevel gis bort skattefritt - Skattefri overraskelse fra Skattedirektoratet
today 18.11.2020
På tide med skriftlig avtale om hjemmekontor? - Mange arbeidstakere nå vært lenge på hjemmekontor. Da kan det være fornuftig med en skriftlig avtale.
today 18.11.2020
Snart endres pensjonsbetingelsene for 1,5 millioner nordmenn - Fra 2021 innføres to viktige endringer i ordningen med innskuddspensjon i privat sektor.
today 18.11.2020
Oppbevaring av lønnsbilag og hensynet til personvern - Virksomheter som oppbevarer bilag må både forholde seg til bokføringsloven og personvernreglene.
today 18.11.2020
Vil gi alle ansatte mer arbeidsglede i koronatider! - Elopak AS tilbyr alle 160 ansatte i Norge å være med på Simployers digitale konferanse om arbeidsglede.
today 11.11.2020
Slik kan et digitalt julebord gjennomføres - Korona har satt en effektiv stopper for tradisjonelle julebord, men det betyr ikke at man må droppe hele arrangementet.
today 11.11.2020
Endringer i avventende sykmelding - NAV har endret tellingen av dager i ordningen med avventende sykmelding. – En merkelig endring, mener Simployers juridiske rådgivere.
today 11.11.2020
Dette må du vite om overføring av ferie - Ansatte kan i utgangspunktet kreve varsel om ferie minst to måneder i forkant. Hvis det nå er mye ferie igjen, for eksempel fordi arbeidsgiver ikke har pålagt ferie under permittering, kan leder likevel pålegge ferie før nyttår.
today 11.11.2020
Oppfordrer til halv skatt i november - Gjennom å trekke halv skatt i november i stedet for desember, kan arbeidslivet bidra til å spre julehandelen gjennom koronaperioden.
today 11.11.2020
Mange misforstår varslingsfristen for permittering - De siste dagene er det igjen svært mange henvendelser til Simployer knyttet til permittering av ansatte.
today 09.11.2020
Egenmelding ved syke barn - Reglene for bruk av egenmelding ved barn og barnepassers sykdom er ikke de samme som for egenmelding ved egen sykdom.
Del siden: LinkedIn twitter