Dette er skatteendringene som skal hjelpe næringslivet

Regjeringen fremmet fredag økonomiske krisetiltak for å motvirke effektene av koronaviruset. Simployers økonomirådgivere er usikre på om tiltakene vil ha særlig stor effekt.
fredag 13. mars 2020
Lesetid: 1 Minutt

Regjeringen fremmet fredag økonomiske krisetiltak for å motvirke effektene av koronaviruset.

– Personlig næringsdrivende som skal betale første termin av forskuddsskatten 15. mars, får utsatt frist for innbetaling til 1. mai. Tiltaket gjennomføres for å bedre likviditetssituasjonen, og vil kunne tilrettelegge for at selvstendig næringsdrivende med inntektsbortfall kan få nedjustert forskuddsskatten fra første termin, sier Simployers Økonomirådgiver Espen Øren.

Betydning for skatteoppgjøret 2021

Regjeringen går inn for en midlertidig adgang til å tilbakeføre inntil 30 mill. kroner av selskapsunderskudd i 2020 mot beskattet overskudd de to foregående årene. Skatteverdien av underskudd i 2020 vil bli utbetalt til bedriftene ved skatteoppgjøret i 2021.

Det legges også opp til en midlertidig ordning med utsatt betaling av formuesskatt på virksomhetsformue for inntektsåret 2020. Ordningen gjelder personlige skattytere som eier regnskapspliktig virksomhet med negativt årsresultat for inntektsåret 2020. Ordningen innebærer at skattyter kan søke om ett års utsatt innbetaling av formuesskatten for inntektsåret 2020 når den forfaller til betaling i 2021.

Neppe store effekter

Provenytapet av disse tiltakene vil beløpe seg til nærmere 4 mrd. kroner.

– Sett i lys av omfanget av den økonomiske krisen mange er inne i nå, virker ikke dette som tilstrekkelig for å demme opp, men dette er bare første del av en tiltakspakke så det vil komme mer. Vi er også veldig usikre på om tiltaket med tilbakeføring av underskudd vil ha noen reell effekt, da det fordrer at bankene er villige til å låne ut penger med sikkerhet i neste års skatteoppgjør, sier Simployers økonomirådgiver Espen Øren.

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår

Del siden: