Pensjonsreglene endres - større valgfrihet

I 2013 får norske arbeidstakere selv bestemme hvordan pensjonspenger man har i fripoliser skal plasseres.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule onsdag 19. desember 2012

Når en arbeidstaker bytter jobb, blir pensjonsordningen vedkommende har hatt gjennom sin arbeidsgiver avsluttet og arbeidstakeren får med seg en fripolise med de pengene den ansatte har fått oppspart i foretakspensjon hos sin tidligere arbeidsgiver.
Inntil nå har norske forsikringsselskaper vært nødt til å garantere deg som kunde en årlig avkastning på disse fripolisene. Denne garantien har stort sett ligget mellom 2,5 og 4 prosent.

Kommende, forventede egenkapitalkrav fra EU til livsforsikringsselskapene som forvalter langt over 100 milliarder kroner i norske fripoliser, har ført til at flere av dem har nektet å ta til seg nye kunder og presset på norske politikere til å endre loven.

Bare en drøy uke før jul vedtok Stortinget de nye endringene. De skal tre i kraft i løpet av 2013, men nøyaktig tidspunkt er opp til regjeringen.

Hva betyr lovendringen for norske arbeidstakere?
Nå vil de som har fripoliser fritt kunne velge hvordan midlene skal investeres. Dette er frivillig og må avtales med selskapet som forvalter fripolisen din. Du kan fortsatt velge å avtale en garanti på fripolisen din mot et vederlag til selskapet som forvalter den. De nye reglene gjelder kun for kapitalen knyttet til alderspensjon i fripolisen.

Dersom du ønsker å gå bort i fra en ordning om rentegaranti på fripolisen din, betyr det at det er du som kunde som tar risikoen med at selskapet oppnår mindre avkastning på pensjonspengene dine enn det du kunne fått med rentegaranti. Men det betyr også at du kan få en høyere pensjon når den tid kommer dersom livsforsikringsselskapet ditt forvalter pengene dine godt.

Dersom du velger bort garantiordningen vil størrelsen på pensjonsytelsen din da være avhengig av den avkastningen livsforsikringsselskapet har klart å oppnå på fripolisen din.

Med denne nye ordningen får norske arbeidstakere en mulighet til å få mer pensjonspenger utbetalt når den tid kommer, men i den muligheten ligger også en risiko for å tape penger sammenlignet med ordningen alle må ha i dag.

Samtidig med endringen i kravet om rentegaranti på fripoliser innføres det også regler om informasjons- og rådgivningsplikt for pensjonsinnretningen før det kan inngås avtale om investeringsvalg.

Ingen endringer for arbeidsgivere
De nye endringene påvirker kun norske arbeidstakere og medfører ingen endringer for norske arbeidsgivere. Mangler din virksomhet kunnskap om pensjons- og AFP-spørsmål? Her kan du gratis prøve vårt elektroniske oppslagsverk om temaene. Et eventuelt abonnement inkluderer også ubegrenset tilgang til vår fagsupport på telefon eller nett.

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår

Del siden: LinkedIn twitter