Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

today 23.06.2021
Mangelfulle bredbåndsfakturaer skaper problemer i arbeidslivet - Når leverandørene slår sammen prisen for TV og bredbånd på fakturaen, skaper det problemer for ansatte som får dekket bredbånd av arbeidsgiver. Det kan også være brudd på bokføringsforskriften.
today 23.06.2021
Kan gi ekstra dyr skattefri sommergave - Nytt regelverk gjør at arbeidsgivere som ønsker det i år kan gi dyrere sommergaver enn før uten at det trekkes skatt. Bare husk at gaver fra kunder og forretningsforbindelser også skal regnes inn.
today 17.06.2021
Thorfinn Hansen slutter som CEO i Simployer group - Etter å ha ledet selskapet i 16 år har Thorfinn Hansen meddelt Styret at han iløpet av høsten ønsker å tre til side, og følge Simployers videre utvikling fra sidelinjen.
today 16.06.2021
Sjekkliste for bruk av sommervikarer - Snart er sommervikarene på vei inn på norske arbeidsplasser. Her er sjekklisten du bør gjennom for å sikre at alt er på stell.
today 15.06.2021
Kan spare titusener i avgift på at ansatte jobber hjemme - Ulike kommuner har ulik arbeidsgiveravgift. Når den ansatte bor i en kommune med lavere avgiftssats enn virksomheten, kan arbeidsgiver spare penger på hjemmekontor.
today 14.06.2021
Kan trekke ansatte i lønn for å administrere tips - Arbeidsgiver har mulighet til å trekke ansatte i lønn for merkostnadene ved at ansatte mottar tips, slår Oslo Tingrett fast. Spørsmålet er om dette da også vil gjelde gaver og rabatter fra tredjepart.
today 14.06.2021
Nye regler for fleksibelt uttak av foreldrepenger - Samtidig som den såkalte «fedrekvotefellen» blir fjernet 1. oktober, blir uttaket av foreldrepermisjonen langt mer fleksibelt. Men husk at arbeidsgiver også har noe å si!
today 09.06.2021
Statens reiseregulativ – får vi en ny avtale på plass til 1. juli? - Også i år er reiseregulativet, som nesten alle som reiser i jobben forholder seg til, forsinket. I år har partene varslet større endringer, men det begynner å haste hvis de skal holde den utsatte fristen 1. juli.
today 09.06.2021
Arbeidsgiver må opplyse om lønn ved mistanke om diskriminering - Lønnsopplysninger er i utgangspunktet en sak mellom arbeidstaker og arbeidsgiver i privat sektor. Men dersom arbeidstaker mistenker diskriminering kan han eller hun kreve å få vite også andre kollegers lønn.
today 09.06.2021
Feriepenger når den ansatte er permittert - Når ansatte er permittert og mottar dagpenger fra NAV, kan ikke lønnstrekket for ferien gjøres som normalt i juni.
today 02.06.2021
Streik i skole og barnehage gir ikke rett til fri - Gjennom pandemien har foreldre blitt vant til å bruke syke-barn-dager når skolen og barnehagen er stengt. Det har de ikke mulighet til dersom skolen eller barnehagen er stengt på grunn av streik.
today 02.06.2021
Test deg selv på mangfold og likestilling - I løpet av 2021 skal alle virksomheter kunne dokumentere hva de gjør knyttet til mangfold og likestilling på arbeidsplassen. I denne lille quizen kan kan du teste kunnskapene dine!
today 02.06.2021
Arbeidsgivere sparer milliarder for lite pensjon til ansatte - Arbeidstakere går glipp av milliardbeløp i pensjonssparing fordi arbeidsgivere gjør feil. Nå skal Skatteetaten føre tilsyn.
today 27.05.2021
Dette må du vite om streik - Hva skjer med ferie, sykepenger og jobbmobilen dersom det blir streik? Her er 6 punkter du må kjenne til.
today 26.05.2021
Viktig å ta tak i konflikter før de eskalerer - Rettssaken mellom Line Andersen og NRK har vist hvor viktig det er at ledere på alle nivåer har kompetanse og verktøy for å håndtere konflikter på arbeidsplassen.
today 26.05.2021
Gjør det tydeligere at sykmeldte som hovedregel skal jobbe - Regjeringen har endret folketrygdloven for å gjøre det tydeligere at ansatte har plikt til å prøve seg i jobb allerede fra første sykefraværsdag for å ha rett til sykepenger.
today 25.05.2021
Simployer har ansatt ny CPO - Simployer er i en fase med betydelig produktutvikling og store ambisjoner, og forsterker Product & Tech også på strategisk nivå med ansettelsen av Tina Victoria Austdal Andersen.
today 18.05.2021
Ny presisering av hva som er koronarelatert fravær - I et nytt rundskriv har myndighetene presisert hva som regnes som koronarelatert fravær, som gir rett til refusjon fra dag fire.
today 18.05.2021
Når ansatte har hjemmekontor i utlandet - Når ansatte har hjemmekontor i utlandet er det viktig å innrapportere inntekten med landkode.
today 18.05.2021
Gratis utstyr til hjemmekontoret kan bli skattefelle - Mange arbeidsgivere har trolig vurdert feil når de har gitt bort utstyr til ansattes hjemmekontor uten å trekke skatt av det.
Del siden: LinkedIn twitter