Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

today 02.09.2020
Slik følger du opp syke ansatte under koronapandemien - Selv om pandemien har satt store deler av arbeidslivet i unntakstilstand, er det viktig å huske på god oppfølging av syke ansatte.
today 01.09.2020
Vil endre reglene for hjemmekontor - Arbeidsministeren ønsker å endre reglene for hjemmekontor. Han mener det 20 år gamle regelverket er modent for utskiftning.
today 01.09.2020
Når skolene plutselig stenger (igjen) - Foreldre på flere steder i landet har den siste tiden opplevd at skolen stenger, og at barn og foreldre må i karantene eller ha hjemmeskole. Hvilke regler gjelder nå?
today 26.08.2020
Økt lønnsplikt ved permittering fra 1. september - For permitteringer som iverksettes fra og med 1. september må arbeidsgiver betale lønn i en arbeidsgiverperiode på 10 arbeidsdager.
today 25.08.2020
NAV dekker fortsatt koronarelatert sykefravær - Mange arbeidsgivere tror at ordningen hvor NAV betaler for koronarelatert sykefrafravær fra dag fire er tatt bort. Det er den ikke.
today 25.08.2020
Kan arbeidsgiver pålegge ansatte å bruke munnbind? - Helsemyndighetene har anbefalt munnbind på kollektivtrafikken i noen kommuner i rushtiden. Kan arbeidsgiver kreve at ansatte bruker munnbind på jobb eller til og fra jobb?
today 24.08.2020
Husk å søke NAV om refusjon av lønnskompensasjon før 31. august - Arbeidsgivere som har fulgt regjeringens opprinnelige oppfordring om å forskuttere lønn til ansatte for de 18 dagene som staten skal betale ved permittering, må innen 31.08.2020 søke om refusjon fra NAV.
today 19.08.2020
Dette må du tenke på ved endring av permittering - Hva som er skrevet i varselet til de ansatte er viktig å ta hensyn til når arbeidsgiver vil forlenge permitteringsperioden.
today 19.08.2020
FHI ber om flere syke-barn-dager - Folkehelseinstituttet er redd for at foreldre sender barn med forkjølelsessymptomer til skole og barnehage, og ber om at ordningen med syke-barn-dager utvides på nytt.
today 13.08.2020
Utvider muligheten til å permittere igjen - Regjeringen foreslår at det fra 1. november blir mulig å permittere ansatte i 52 uker.
today 12.08.2020
Sykepenger ved karantene etter ferien - Ansatte som reiste til et grønt land på ferie vil ha rett på sykepenger i karantenetiden dersom landet blir rødt mens de er der.
today 12.08.2020
Disse karantenereglene gjelder nå - De fleste som kommer til Norge fra røde områder må i karantene i 10 dager, men det finnes noen unntak.
today 12.08.2020
Mange misforståelser om hjemmekontor - Uavhengig av om hjemmekontor er midlertidig eller ei, skal arbeidsgiver uansett sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Her er ti punkter du må huske på.
today 07.08.2020
Ny anbefaling om bruk av hjemmekontor - Myndighetene ber igjen arbeidsgivere legge til rette for hjemmekontor og fleksibel arbeidstid der det er mulig. Målet er å redusere trykket på kollektivtrafikken.
today 01.07.2020
Disse endingene gjelder fra 1. juli - Mange lov- og forskriftsendringer trer som regel i kraft 1. juli og 1. januar. Her er oversikten over regelendringer 1. juli på områdene Simployers juridiske rådgivere dekker.
today 26.06.2020
Sykepenger og foreldrepenger under koronakrisen - Reglene for sykepenger og foreldrepenger har blitt endret flere ganger under koronakrisen. Her er oversikten over alle endringene som har kommet mellom 13. mars og 1. juli.
today 15.06.2020
Kan gi advarsel for brudd på smittevernregler - Ansatte som reiser på ferie til utlandet i strid med helsemyndighetens råd kan få en advarsel fra arbeidsgiver.
today 10.06.2020
Når hjemmekontor blir en fast ordning - Etter gode erfaringer med hjemmekontor under koronakrisen, er det flere virksomheter som nå ønsker å gjøre hjemmekontor til en permanent ordning. Da er det flere ting å tenke på.
today 10.06.2020
Kan inndra egenmeldingsretten etter koronafravær - Direktoratet gir grønt lys til å inndra ansattes rett til å bruke egenmelding med bakgrunn i fravær i koronaperioden. Ikke nødvendigvis den beste løsningen, mener Simployers rådgivere.
today 10.06.2020
8 ting alle bør vite om feriepenger - Feriepenger kan oppleves som komplisert. Her har Simployers juridiske rådgivere samlet 8 punkter mange ikke kjenner til om feriepenger og feriepengeopptjening.
Del siden: LinkedIn twitter