Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

today 14.09.2021
Skattereglene favoriserer pendlere som reiser med fly - Pendlere som reiser med fly, slipper å forholde seg til den skattefrie grensen som andre pendlere må forholde seg. – En pussig bestemmelse som neppe fremmer miljøvennlig transport, mener Simployers skatteekspert.
today 14.09.2021
Frivillig hjemmekontor gir skatt på bredbånd og mobil - Når hjemmekontoret ikke lenger er begrunnet i smittefare eller opprettholdelse av driften, skal ansatte trekkes skatt når de får dekket privat internett eller mobiltelefon.
today 13.09.2021
Simployer kjøper svenske Edge HR - Simployer Group kjøper Edge HR, og utvider dermed sitt tjenestespekter innen HR-programvare og kunnskapstjenester i Norden.
today 08.09.2021
Husker du fortsatt reisereglene? - Etter halvannet år hvor mange har reist mindre i jobben enn vanlig, er det mange som nå reiser litt igjen. I denne lille quizen kan du teste om du kan regelverket godt nok.
today 08.09.2021
Slik blir permitteringsreglene 1. oktober - hvis de ikke forlenges - 1. oktober går de midlertidige reglene som er innført under koronapandemien etter planen ut. Her er oversikten over hvordan regelverket da blir, hvis politikerne ikke vedtar å forlenge ordningen.
today 08.09.2021
Foreldrene må betale når barna er i karantene - Om noen uker kan det være slutt på at foreldre kan bruke syke barn-dager når skolen er stengt eller barnet blir satt i karantene uten å være syk.
today 01.09.2021
Disse koronareglene gjelder ut september - De spesielle sykefraværsreglene som er innført under koronapandemien gjelder i utgangspunktet bare ut september. Hvis de ikke blir forlenget, er vi tilbake til normale regler fra 1. oktober.
today 01.09.2021
Kan du spørre om ansatte er vaksinert? - Mange arbeidsgivere lurer på om de kan kartlegge hvilke ansatte som er vaksinert. Svaret er at det skal mye til før det er greit.
today 01.09.2021
Arbeidsgiver kan bestride sykemelding - Arbeidsgiver trenger ikke godta en sykmelding som er gitt av legen. I denne artikkelen går vi gjennom gangen i en bestridelsesprosess.
today 25.08.2021
Mister sykepengeretten ved ferie utenfor EU - Mange vet at ansatte kan kreve ny ferie senere etter sykdom i ferien. Ikke alle er klar over at de må ha befunnet seg innenfor EU/EØS for at den utsatte ferien skal være betalt.
today 25.08.2021
Mange kan ikke reglene for arbeidstid - Reglene for arbeidstid, overtid, mertid, pauser og fritid er kompliserte. En ny undersøkelse fra Arbeidstilsynet viser at få unge arbeidstakere kjenner regelverket godt nok.
today 25.08.2021
Sykmelding skal bare brukes ved egen sykdom - Svært mange arbeidstakere melder seg syke for å ta seg av pårørende, viser en ny undersøkelse. Dette er en dårlig løsning både for arbeidstaker og arbeidsgiver, sier Simployers rådgiver.
today 18.08.2021
Utnytter ikke skattefordelen ved gaver - Ansatte, styremedlemmer og bedrifter kan spare store beløp på de nye skattereglene for gaver. Likevel er det mange som ikke benytter muligheten.
today 18.08.2021
Disse permitteringsreglene gjelder nå - Slik er regelverket for permittering fra juli 2021.
today 12.08.2021
Simployer ansetter ny HR-direktør - Eilin Gillesen er ansatt som Chief People and Culture officer i Simployer Group.
today 11.08.2021
Syk i ferien - ny ferie senere? - Her er sjekklisten du må gjennom for å avklare om ansatte har rett på ny ferie og sykepenger etter å ha vært syk i ferien.
today 11.08.2021
Fri ved skole- og barnehagestart? - Arbeidstakere har ingen lovfestet rett til fri når barna begynner på skolen eller i barnehagen.
today 13.07.2021
Rett til sykepenger for å ta vaksine - Myndighetene har nå presisert at ansatte har rett til sykepenger for å ta vaksine, men bare når fraværet er en hel dag. I andre situasjoner må arbeidsgiver og arbeidstaker finne løsninger sammen.
today 09.07.2021
Fremtidens sykefraværsoppfølging kan skje fra utlandet? - Ansatte som mottar sykepenger, kan ikke nektes å reise innenfor EU. Samtidig står kravene til oppfølging og tilrettelegging ved sykefravær fast. Det stiller krav til gode rutiner for sykefraværsoppfølging.
today 30.06.2021
Viktige regelendringer fra 1. juli - 1. juli trer mange nye lover og regler tradisjonelt i kraft. Vi har som vanlig samlet de vi mener er viktigst for deg som jobber med HR, økonomi og HMS.
Del siden: