Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

11.01.2023
Konflikter på jobb kan gi økt sykefravær - En fersk studie viser at arbeidstakere som har konflikter med kollegaer eller leder oftere får sykefravær. – Funnene er ikke overraskende, sier Atle Torp, juridisk rådgiver i Simployer.
11.01.2023
Derfor er det viktig med den årlige HMS-gjennomgangen - En årlig statusoppdatering av HMS-arbeidet i virksomheten er lovpålagt.
11.01.2023
Dette må du vite om de nye reglene for elbiler - Fra 2023 er det innført merverdiavgift på elbiler som koster mer enn kr 500 000. Dette gir flere konsekvenser for de som driver med salg, utleie eller bruker elbiler.
10.01.2023
Slik regner du ut arbeidsgiverperioden - Når skal arbeidsgiver betale sykepenger, og når er det NAV overtar? Her får du regelverket forklart.
04.01.2023
Egenmelding ved syke barn - Reglene for bruk av egenmelding ved barn og barnepassers sykdom er ikke de samme som for egenmelding ved egen sykdom.
02.01.2023
Nå styrkes ansattes rett til å bli ansatt på heltid - Fra 1. januar ble reglene for arbeidsgivere som ønsker å ansette noen på deltid skjerpet. Fra nå av er hovedregelen at arbeidstakere skal ansettes på heltid.
22.12.2022
Nå kommer den ekstra arbeidsgiveravgiften - Fra nyttår innføres ekstra arbeidsgiveravgift på 5 prosent for alle ansatte med mer enn kr 750 000 i lønn. Nå er det også avklart at pensjonstilskuddene ikke skal med i beregningen.
21.12.2022
Disse regelendringene gjelder fra 2023 - 1. januar 2023 kommer det flere lovendringer som får betydning for deg som jobber med HR, lønn, HMS og økonomi. Her har Simployers jurister oppsummert det viktigste.
21.12.2022
Bulk og krasj av bil i jobb - hvem betaler? - Et uhell med bilen kan få kjedelige konsekvenser for arbeidstakere som er på yrkesreise i firmabil eller privatbil.
21.12.2022
Flere får rett til sykt barn-dager - Fra neste år kan flere arbeidstakere få utvidet rett til omsorgspenger.
20.12.2022
Utbetaling av feriepenger i januar - Enkelte arbeidstakere ønsker å få utbetalt feriepengene i januar, for eksempel for å betale en sydenferie mens prisene er lave. Det kan de ikke kreve.
14.12.2022
Nå blir det vanskeligere å leie inn arbeidskraft - Neste år strammes reglene for bruk av innleid arbeidskraft fra bemanningsbyråer kraftig inn.
14.12.2022
4 tips for å motivere ansatte i vanskelige tider - Stor usikkerhet og uro i økonomien gjør det vanskeligere å holde engasjementet oppe på arbeidsplassen. Da blir ledernes støtte viktigere enn noensinne.
14.12.2022
Slik kan god offboarding redusere uønsket turnover - Alle ledere vet at det er ressurskrevende å miste dyktige medarbeidere. Likevel glemmer mange den viktige jobben det er å gi ansatte en god avslutning på arbeidsforholdet.
13.12.2022
Sykmeldt i ett år - hva nå? - Flere arbeidsgivere tror de uten videre kan si opp arbeidstakere som har vært sykmeldt i ett år. Så enkelt er det ikke.
07.12.2022
Kontoransatte dropper egenmeldingene - Før var egenmeldinger noe kontoransatte lå helt toppen på bruken av. Etter pandemien har trenden snudd.
07.12.2022
Husk søknadsfristen for strømstøtte til næringslivet - Fristen for å søke om strømstøtte til næringslivet er 11.desember. Her får du oversikten over hvem som kan søke og hvordan.
07.12.2022
Spar arbeidsgiveravgift før nyttår - Fra årsskiftet økes arbeidsgiveravgiften. Her får du tips til hva du som arbeidsgiver bør gjøre før nyttår for å begrense denne kostnaden.
07.12.2022
Kan arbeidsgiver kontrollere hva arbeidstaker gjør på pcen? - Arbeidsgivere har mange muligheter til å følge med på hva arbeidstakerne bruker arbeidstiden til. Men er det lov?
06.12.2022
Nå øker kjøregodtgjørelsen - Fra nyttår øker kilometersatsen kraftig for bruk av privatbil i jobben.
Del siden: