Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

today 01.06.2022
Derfor er engasjement viktig for toppledere - Engasjerte ansatte er helt avgjørende for å lykkes. Likevel bruker mange toppledere lite energi på å følge med på hvordan de ansattes engasjement utvikler seg.
today 01.06.2022
4 av 10 vurderer å bytte jobb – dette bør du vite om god offboarding - Høy turnover krever rutiner for avslutting av arbeidsforhold.
today 01.06.2022
Kan ikke overlate ansvaret for arbeidstiden til den ansatte - Lar dere ansatte bytte vakter seg imellom, jobbe lange dager for å ta fri senere eller ta unna arbeid på kveldstid eller i helgen? Det er arbeidsgiver som har ansvar for at regelverket blir fulgt.
today 24.05.2022
Loven gjør det i praksis umulig å ansette unge arbeidstakere - Alderen for når unge får sin første jobb har blitt høyere. Samtidig er det et ønske at de unge skal få arbeidserfaring – både fra de unge selv og fra AS Norge. Men har vi et regelverk som fremmer dette?
today 24.05.2022
Ny skolestreik vil skape store problemer for foreldre - Lærerne varsler at de vil gå ut i streik om to uker. Det skaper problemer for mange arbeidstakere - som har få rettigheter når barna ikke kan gå på skolen.
today 20.05.2022
Simployer tar steget ut i Europa - Simployer har over 30 års erfaring fra det skandinaviske markedet, nå lanserer selskapet sine løsninger i Azure Marketplace for å bli en seriøs utfordrer i hele Europa.
today 18.05.2022
Åpenhetsloven – hva, hvem og hvordan? - Fra og med 1. juli i år må større virksomheter kunne informere om hvordan de jobber for å sikre at de aktivitetene som virksomheten og dennes leverandører/samarbeidspartnere utfører, ikke medfører brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
today 18.05.2022
Hvor mye feriepenger blir det i år? - Vi har laget en kalkulator som beregner hvor mye feriepenger en ansatt med fast månedslønn får, avhengig av hvordan arbeidsgiver beregner lønnstrekket.
today 18.05.2022
Lag lønnsslipp som de ansatte skjønner! - Mange arbeidstakere skjønner ikke lønnsslippen sin, og i juni kan den være spesielt vanskelig å forstå. – Ikke bruk begreper som 3,33/21,67 når dere trekker for ferie, er rådet fra Simployers rådgivere.
today 11.05.2022
Slik jobber Simployer med ledertrening og kompetanseheving - Strategi, verktøy og metoder for effektiv ledertrening
today 11.05.2022
Dette gjør mange feil når de skal tilrettelegge for syke ansatte - Når en arbeidstaker blir syk, har virksomheten plikt til å tilrettelegge arbeidet. Mange er imidlertid usikre på hvor langt denne plikten stekker seg, og gjør enten for mye eller for lite.
today 11.05.2022
Strenge krav for rett til sykepenger på behandlingsdager - Unntaket for rett til sykepenger på enkeltstående behandlingsdager er strengt. Det betyr at ansatte som hovedregel ikke vil ha rett til sykepenger når de går til behandling.
today 11.05.2022
Tipssaken ankes til Høyesterett - Hotellansatte medlemmer i Parat og Fellesforbundet vant fram i Borgarting lagmannsrett om retten til å beholde tips uten at arbeidsgiver skal kunne trekke arbeidsgiveravgift og administrasjonskostnader.
today 03.05.2022
Strategier for å håndtere ansattes rett til fri - Ofte har ansatte behov for fri fra jobben uten at de har lovfestet rett til det. Gode velferdsordninger kan bidra til å skape trivsel og bygge kultur.
today 03.05.2022
Hjemmekontor svekker arbeidsmiljøet - – Det er på tide å gi arbeidstakere en vennlig påminnelse om at de er en del av noe større og at tilstedeværelse på arbeidsplassen er viktig. Det mener Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver, Karoline Dystebakken.
today 03.05.2022
Hvor mye koster turnover? Overraskende mye! - Når en god medarbeider slutter, koster det rundt halvannen gang den ansattes årslønn. Ledere som slutter koster enda mer. Det viser beregninger Simployer har gjort.
today 26.04.2022
Rett til fri for å feire Eid - Førstkommende mandag feirer muslimer i Norge Eid. De kan da ha rett til fri fra jobben, under noen forutsetninger.
today 26.04.2022
Må endre tankesett rundt sykefravær i kjølvannet av pandemien - Slik kan ledelse og HR få medarbeiderne tilbake på arbeidsplassen
today 26.04.2022
8 av 10 opplever stress på jobben: årsaker, symptomer og tiltak du bør kjenne - Dette kan du som leder gjøre for å redusere eget og medarbeidernes stress
today 20.04.2022
Ikke vent til i sommer med å avtale hjemmekontor - Mange venter på ny hjemmekontorforskrift før de gjør noe med bedriftens hjemmekontorordning. – Det er ingen grunn til å vente, sier Simployers jurist.
Del siden: