Lederne tar feil!

NHO mener målet på 5,8 prosent i løpet av inneværende IA-periode er innenfor rekkevidde med nye regler. Infotjenester erfarer at systematisk oppfølging av sykmeldte bidrar til redusert sykefravær.
fredag 9. september 2011
Lesetid: 2 Minutter

- Jeg deler ikke skepsisen som kommer frem av Infotjenesters undersøkelse hvor lederne ikke har tro på at nye regler ikke vil redusere sykefraværet. Tvert imot tror jeg fraværet vil gå ned som følge av de nye reglene, men det forutsetter at alle involverte parter følger dem, sier avdelingsdirektør Liv Ragnhild Teig i NHO. Hun får medhold av psykolog og HR-rådgiver Erik Jullumstrø hos Infotjenester. Han mener lederne tar feil om virkningen av systematisk oppfølging av sykmeldte.

Nøkkelen er systematisk oppfølging
- Systematikk i oppfølgingen har to effekter. Den viktigste er at kontakten mellom arbeidssted og den sykemeldte opprettholdes. Det gjør det lettere å komme tidlig tilbake i full jobb. De med langtidsfravær har også en økt tendens til nye fravær, noe som også reduseres ved systematisk oppfølging. Dernest har noen av en lavere terskel for å føle seg syk. Ved tettere oppfølging og utnyttelse av reglene knyttet til tilretteleggingsplikten, vil en med stor sannsynlighet se at fravær, som ofte kan oppleves som unødvendig eller ren skulking, vil bli redusert, sier Jullumstrø.

Han legger til at Infotjenester gjennomfører 200 bedriftsinterne kursdager i år. Kursene har som mål å redusere sykefraværet hos disse bedriftene.

- Vi ser at bedrifter som setter fokus på oppfølging av sykmeldte, har god effekt av dette, sier Jullumstrø.

5,8 % innen rekkevidde
- Men man må sette fraværsarbeidet i et gjennomarbeidet system og være dedikert oppgaven. Tar alle sitt ansvar og er lojale mot regelverket tror jeg vi kan nå målet på 5,8 prosent fravær innen utløpet av denne IA-perioden, sier Liv Ragnhild Teig. Hun understreker at NHO fortsatt er imot innføring av karensdager.

Respekt for ledernes bekymring
Det er viktig at ledernes bekymringer blir tatt på alvor. Ledere og bedrifter er allerede pålagt mange rutiner og rapporteringer som den enkelte bedrift ikke ser umiddelbar effekt av. Derfor er det nødvendig å legge til rette for så en enkel oppfølging av sykmeldte som mulig. NOU?en som omhandler sykefravær anbefaler alle bedrifter over en viss størrelse å investere i elektronisk system for oppfølging av sykefravær.


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: