Rører ikke arbeidstidsbestemmelsene

Regjeringen la nylig frem en stortingsmelding om norsk arbeidsliv. I meldingen kommer det frem at de ikke ser noe behov for å endre arbeidstidsbestemmelsene.
mandag 29. august 2011
Lesetid: 1 Minutt

- Regjeringen mener at arbeidstidsreglene i arbeidsmiljøloven balanserer viktige hensyn godt og gir god fleksibilitet. Regjeringen ser ikke behov for å liberalisere arbeidstidsbestemmelsene, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.
Det betyr at det fortsatt er arbeidstakerorganisasjonene som skal godkjenne avtaler om arbeidstid utover lovverket og tariffavtaler. Det er prinsipielt galt mener NHO:
NHO mener det er prinsipielt galt at LO og andre arbeidstakerorganisasjoner skal ha rollen som godkjenner av arbeidstidsordninger.
- Det ryddige hadde vært å plassere disse oppgavene hos tilsynsmyndighetene, sier direktør for arbeidslivspolitikk i NHO, Svein Oppegaard.

Mer kontroll
Regjeringen legger opp til mer kontroll fra Arbeidstilsynet i sin Stortingsmelding.
- Kampen mot arbeidsmiljøkriminalitet må intensiveres, og vi vil styrke Arbeidstilsynets virkemidler på flere områder, sier Bjurstrøm.
Dessuten vil regjeringen utarbeide et forslag om at Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet vil kunne skrive ut gebyr for brudd på arbeidsmiljøregelverket.
Det er også satt ned en gruppe som skal se på tiltak mot useriøsitet og sosial dumping i tilknytning til offentlig sektor.
Det legges opp til et større fokus på HMS-arbeidet. Blant annet ønsker regjeringen at Norge skal bli verdensledende på HMS i petroleumssektoren. Videre skal Arbeidstilsynet etablere et nytt register for arbeidsulykker med alvorlig personskade.

Mindre deltid
Regjeringen ønsker et fokus på ufrivillig deltid.
- Ufrivillig deltid er et alvorlig problem både for den enkelte og for samfunnet. Det er et mål for regjeringen å redusere ufrivillig deltid og at de som ønsker det får arbeide heltid, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.
I Norge i dag er det rundt 70 000 deltidsansatte som er på aktiv søken etter mer arbeid. Nesten 75 prosent er kvinner. Regjeringen har tidligere satt av 75 millioner kroner for å finne praktiske løsninger blant annet i offentlig sektor.


Hele «Felles ansvar for eit godt og anstendig arbeidsliv» kan leses på Arbeidsdepartementets nettsider.


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: