Her skjerpes skatten

Statsbudsjettet 2012: Se hvilke skatteskjerpelser og skattelettelser som slår ut mest.
torsdag 6. oktober 2011
Lesetid: 1 Minutt

I forslaget til statsbudsjett for 2012 foreslås en rekke endringer i skatte- og avgiftsopplegget, sammenliknet med 2011.

Endringene legges inn i budsjettet med en antatt årlig økning eller reduksjon i statens inntekter.

Disse fem endringene gir størst skatteskjerpelse:
1) Økt matmoms fra 14 til 15 prosent: 1300 mill. kr.
2) Avskjære fradrag for tap på fordring mellom nærstående selskaper: 225 mill. kr.
3) Fjerne lønnsfradraget for enkeltmannsforetak med ansatte: 222 mill kr.
4) Visse fradragssatser og liknende er uendret tross lønnsvekst og prisstigning: 181 mill. kr.
5) 10 prosent økt ligningsverdi på fast eiendom i utlandet og fritidseiendom: 52 mill kr.

Disse fem endringene gir størst skattelettelse:
1) Fjerning av matproduksjonsavgiftene: 627 mill kr.
2) Fjerning av regelen om korreksjonsinntekt: 300 mill. kr.
3) Økt sats i minstefradrag for lønnsinntekt fra 36 til 38 prosent: 262 mill kr.
4) Begrense treprosentregelen under fritaksmetoden: 250 mill. kr.
5) Redusert omregistreringsavgift: 185 mill kr.

Anslagene er hentet fra statsbudsjettet, og gjelder såkalte påløpte provenyendringer.


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: