Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

today 29.03.2012
Når bør sjefen få vite at du er gravid? - Her er rettighetene ledere og gravide bør være klar over.
today 08.11.2011
Fravalg av revisor bør være sendt Foretaksregisteret før 30. november - Virksomheter som planlegger å velge vekk revisjon fra regnskapsåret 2011 må gjøre dette i så god tid at det er registrert i Foretaksregisteret innen 31. desember 2011.
today 27.08.2011
Firmabilen kan bli dyrere enn du tror - Bompenger på privatreiser er blant de mange bilutgiftene som skal skilles ut og innberettes som lønn, selv om du har firmabil hvor arbeidsgiver betaler regningene.
today 23.06.2011
Arbeidstakere i permisjon mister retten til sykepenger - Dersom en arbeidstaker har ekstra lønnet permisjon fra arbeidsgiver, mister vedkommende retten til sykepenger de første 15 dagene.
today 14.04.2011
Aktiv sykmelding forsvinner - Regjeringens forslag til nye regler i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven fører til endringer i sykepengeordningen fra 1. juli. Endringene skal sikre bedre oppfølging av sykmeldte og gjelder alle virksomheter, uavhengig om virksomheten har inngått en IA-avtale eller ikke.
today 19.01.2011
Når forvirringen blir total - NAVs regelverk er komplisert. Faktisk så komplisert at det blir vanskelig for mange å forstå. Når så pressen følger opp med artikler som blander de ulike reglene, blir forvirringen total.
today 28.12.2010
Fri ved omsorg for nære pårørende - 1. juli fikk arbeidsmiljøloven en ny bestemmelse som gir rett til fri i inntil 10 dager hvert kalenderår for å gi nødvendig omsorg til nære pårørende. Permisjonen er ikke lønnet.
today 21.09.2010
Utleie av næringseiendom kan bli momsfelle - Reglene for moms på utleie av næringseiendom er kompliserte.
today 07.09.2010
Disse gavene må du skatte av - Mediene skriver for tiden mye om tepper og andre gaver man mottar i tilknytning til jobben.
Del siden: LinkedIn twitter