NHO finner seg ikke i fraværsbøter

NHO aksepterer at aktiv sykmelding forsvinner, men er lunkne til bøter. - Det er unødvendig av myndighetene å true med bøter hvis oppfølgingsmøtene med sykmeldte ikke blir gjennomført som de skal, sier avdelingsdirektør Liv Ragnhild Teig i NHO.
tirsdag 28. september 2010
Lesetid: 2 Minutter

Overfor Kompetanse begrunner hun dette med at arbeidsgiverne allerede har stor økonomisk interesse av at sykefraværet i Norge går ned - uavhengig av nye bøter.

NHO arbeider med sin uttalelse i forbindelse med lovforslagene som ble sendt ut på høring 1. juli i år. Arbeidsgiverne har ingen problemer med å være enige om hva de mener, men det er fortsatt et lite stykke å gå før NHO og LO er enige om en felles plattform.

- Men bare det at vi nå sitter sammen og diskuterer for å bli enige er historisk i forbindelse med fraværsarbeidet i Norge, sier Teig.

Kritisk til myndighetene
Hun er kritisk til at det stadig legges sterkere press på arbeidsgiverne.

- Når aktiv sykmelding forsvinner, og helt blir erstattet med gradert sykmelding, representerer det en krevende situasjon for bedriftene. For det første blir utgiftene større, siden det var NAV som finansierte aktiv sykmelding, og for det andre er det en tidkrevende prosess å tilpasse en arbeidsplass slik at en sykmeldt kan jobbe noe framfor å være 100 prosent fraværende. Arbeidsgiverne trenger imidlertid ikke flere sanksjoner, da de vil spare store beløp på redusert fravær. Det er motivasjon nok. Men for at dette arbeidet skal lykkes, må det følge med tilretteleggingstilskudd til bedriftene, ellers blir det vanskelig å finne gode løsninger, fortsetter hun.

Hun forstår at alternativet aktiv sykmelding forsvinner.
- Ordningen virket ikke etter hensikten. Den fikk ikke fraværet ned.

Unødvendige trusler
1. oktober skal NHOs høringsuttalese være ferdig, og bøter er noe som opptar organisasjonen.

- Noe av det skjeveste er punktet om sanksjoner. Da ekspertutvalget la frem sine forslag tidligere i år, mente de det var grunnlag for å innføre noen sanksjoner mot sykmeldende leger som ikke følger regelverket. I forslaget som ble sendt ut er disse sanksjonene lagt over på arbeidsgiverne. Det foreslås bøter på henholdsvis 5 000 og 10 000 kroner hvis ikke oppfølgingsmøtene blir gjennomført som de skal. Slike trusler er unødvendige, og det kan ikke vi godta. Bedriftene har allerede strukket seg langt i å ta ansvar for fraværet, også det som skyldes forhold utenfor arbeidslivet. Men det ser ut til at Regjeringen, godt hjulpet av opposisjonen, vil legge det totale ansvaret for sykefraværet på arbeidsgiverne. Sammen med LO vil vi likevel stå imot dette presset. Her har vi nemlig felles interesser, sier avdelingsdirektøren.

Legene har ansvar
NHO mener i stedet at legene bør bære en større del av ansvaret for at sykemeldingene fortsatt er for mange. Her ligger en stor utfordring i arbeidet med å få fraværet ned.

- Det er lett å forstå at det er mye å hente her. Det foreslås en plikt for legene til å vurdere gradert sykmelding, og de som ikke oppfyller sine plikter kan bli ilagt gebyr og bli utelukket fra å utstede legeerklæring i opptil ett år. Å innføre sanksjoner er ikke noe poeng i seg selv, men holdnings- og atferdsendringer må til, sier Teig.

- I tillegg må NAV-oppfølgingen forbedres kraftig. Den har vært for dårlig, nesten negativ hittil. Vi må ha arbeidslivssentrene med oss i fraværsarbeidet, for at vi skal lykkes.


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: