Fedrekvoten utvides fra 1. juli

Regjeringen foreslår at alle nybakte fedre får 12 ukers fødselspermisjon fra 1. juli 2011. Samtidig utvides foreldrepengeperioden fra 46 til 47 uker ved 100 prosent dekningsgrad.
onsdag 4. mai 2011
Lesetid: 1 Minutt

Foreldrepengeperioden foreslås økt fra 56 til 57 uker til de som velger 80 prosent dekningsgrad. Endringene gjelder for de barn som blir født 1. juli 2011 eller senere.

I tillegg til forslag om økt fedrekvote, har Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet fremlagt forslag om selvstendig rett til foreldrepenger i inntil 12 uker i følgende tilfeller;

- når far har opptjent rett til foreldrepenger og
- mor mottar uførepensjon fra folketrygden

Denne retten gjelder uavhengig av om mor har full eller gradert uførepensjon fra folketrygden. Mor vil i tillegg få engangsstønad.

Alle endringene gjelder også ved omsorgsovertakelse ved adopsjon.

De to ukene som tillegges fedrekvoten fører til at den tiden som kan brukes av begge foreldrene forkortes med en uke, samtidig økes altså den samlede foreldrepermisjonen med en uke.

Du kan GRATIS prøve vårt oppslagsverk om sykepengeordningen.


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: