Arbeidsgruppe skal se på regnskapsføring av ny AFP

Finansdepartementet har i dag, i samråd med Arbeidsdepartementet, oppnevnt en arbeidsgruppe som skal kartlegge problemstillinger knyttet til regnskapsføring av ny avtalefestet pensjon (AFP).
mandag 28. mars 2011
Lesetid: 1 Minutt

Nå har finansdepartementet satt ned en arbeidsgruppe som skal se på problemene.
Arbeidgruppen skal være ferdig 1. juli 2011.

Gruppen har fått følgende mandat:

Arbeidsgruppen skal:
• gi en beskrivelse av den nye AFP-ordningen i privat sektor, med vekt på aspekter/forhold/kjennetegn ved ordningen som er av betydning for den regnskapsmessige behandlingen,
• redegjøre for de relevante regnskapsreglene for hhv. resultat- og balanseføring av kostnader/inntekter og forpliktelser/eiendeler knyttet til pensjonsordninger,
• gå gjennom argumentene og vurderingene fra de regnskapsfaglige miljøene og fra partene i arbeidslivet for hvordan ny AFP bør behandles i arbeidsgiverforetakenes regnskaper,
• utrede konsekvensene av balanseføring av ny AFP for de arbeidsgiverforetakene som deltar i ny AFP i privat sektor, samt
• kartlegge eventuelle andre problemstillinger knyttet til regnskapsføring av ny AFP.

Arbeidsgruppen skal i sitt arbeid følge utredningsinstruksen. Finansdepartementet kan endre mandatet, tidsfristen mv, skriver Finansdepartementet på sine nettsider.


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: