Endrer reglene for midlertidig ansettelse i staten

Onsdag legger regjeringen frem sitt forslag til ny tjenestemannslov. Reglene for midlertidig ansettelse er en av endringene.
fredag 31. mars 2017
Lesetid: 2 Minutter

Høy bruk av midlertidig ansatte i staten har vært et omdiskutert tema lenge. Særlig på høgskoler og universiteter går ansatte i midlertidige stillinger i årevis.

Onsdag legger regjeringen frem sitt forslag til en ny lov som skal erstatte dagens tjenestemannslov. En av endringene handler om retten til midlertidige ansettelser i staten.

Infotjenesters juridiske HR- og ledelsesrådgiver Ragni Myksvoll Singh har tidligere jobbet i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, hvor hun blant annet jobbet med høringen til ny lov. 

Strammer inn reglene

I høringsforslaget som ble sendt ut i 2016 la departementet opp til å stramme inn adgangen til å bruke midlertidige ansettelser i staten, ved å tilnærme seg reglene i resten av arbeidslivet. Departementet foreslo likevel å beholde enkelte av dagens regler.

Ragni Myksvoll Singh sier mye tyder på at lovforslaget som blir lagt frem for Stortinget kanskje ligner mer på det som Tjenestemannslovutvalget foreslo i 2015.

- Ut fra de uttalelsene som er gitt til media den siste uken kan det se ut til at regjeringen strammer inn mer for midlertidig ansettelser enn de gjorde i høringsnotatet, som blant annet ble kritisert fra deler av arbeidstakersiden, sier Myksvoll Singh.

Fast stilling etter 3 år

Dagbladet skriver at midlertidig ansatte i offentlig sektor etter den nye loven vil være å se på som fast ansatt etter 3 år, og ikke etter 4 år som i dag.

I tillegg skriver de at midlertidig ansettelser skal begrenses til tilfeller der arbeidet er av midlertidig karakter, som i vikariater, utdanningsstillinger som stipendiater og post.doc.-stillinger, samt for ansettelse inntil seks måneder ved uforutsette behov.

Det foreslås også en lovbestemt plikt til at arbeidsgiver og de ansattes representanter skal drøfte midlertidig ansettelse i virksomhetene.

Vil gjelde alle statsansatte

Infotjenesters jurist understreker at det nye regelverket vil gjelde langt mer enn midlertidig ansettelser, og berøre alle ansatte i staten.

- Det er lagt opp til endringer på en lang rekke områder. Blant annet vil det berøre ansettelsesprosessen, personalreglement, åremål, prøvetid, oppsigelse, fortrinnsrett, ordensstraff, og suspensjon.

Det er ikke klart når det nye lovverket vil tre i kraft.

- Når loven blir lagt frem nå før påske, tyder mye på at regjeringen ønsker et vedtak i Stortinget og sannsynligvis også ikrafttredelse før valget til høsten, sier Myksvoll Singh.

 

Fyll ut skjemaet nedenfor, så holder vi deg oppdatert om de foreslåtte endringene i tjenestemannsloven:  


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: